PĘTLA ŻUŁAWSKA I ZATOKA GDAŃSKA
Most na rzece Tudze w Żelichowie już z podnoszonym przęsłem

Most na rzece Tudze w Żelichowie już z podnoszonym przęsłem

Zakończono prace związane z przebudową stałej przeprawy na rzece Tudze w Żelichowie. Powstał pierwszy na Żuławach most z podnoszonym przęsłem.

Dzięki temu możliwe stanie się przepływanie pod mostem jednostek pływających do wysokości 6,9 m. Przy opuszczonym prześle prześwit będzie wynosił 2,9 m. Wokół mostu wybudowano dwa pomosty cumownicze dla potrzeb postoju jednostek oczekujących na otwarcie przeprawy.

Most w Żelichowie na rzeką Tuga

Zakres inwestycji obejmował również wyposażenie mostu w mechanizm umożliwiający podnoszenie przęsła, ogólną poprawę stanu technicznego obiektu, oświetlenie, wykonanie zapór drogowych i sygnalizatorów, ciągów pieszych, zejść na pomosty oraz oznakowania nawigacyjnego. Przebudowany most w Żelichowie kończy długoletni proces otwarcia dostępności drogą wodną do Nowego Dworu Gdańskiego. W tym celu wykonano remonty mostów w Tujsku i Nowym Dworze Gd., przywracając im mechanizm zwodzenia przęsła oraz wybudowano przystań żeglarską wraz z adaptacją pomieszczeń Starostwa Powiatu Nowodworskiego.

 

Warto dodać, że do końca lat 50 – tych XX wieku Tuga była rzeką żeglowną. Później nastąpiła jej degradacja, z której mogły korzystać tylko niewielkie jednostki i kajaki. W 2019 r. Tudze przewrócono status śródlądowej drogi wodnej.

Inwestycja została wykonana w ramach projektu „Pętla Żuławska – Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną”. Jej koszt sięga 3,5 mln zł, z czego 85% stanowiło dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Logotypy - Fundusze Europejskie, RP, UMWP, UE 2

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Turystyki pod numerem 58 326 83 50
lub adresem e-mail dt@pomorskie.eu

Adres siedziby

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Turystyki
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk