W grudniu 2022 pożegnaliśmy Aleksandrę Kociałkowską, osobę pełną ciepła i empatii, chętną do współpracy w turystyce.

W grudniu 2022 pożegnaliśmy Aleksandrę Kociałkowską, osobę pełną ciepła i empatii, chętną do współpracy w turystyce.

Właścicielka Biura Podróży "Aleksandra", Prezeska Europejskiej Fundacji Ochrony Zabytów, pilotka wycieczek, szkoleniowiec, ekspertka w dziedzinie międzynarodowego ruchu turystycznego, propagatorka aktywizacji turystyki przyjazdowej, ekonomii społecznej oraz lokalnej historii Gdańska.

Pani Aleksandra Kociałkowska prowadząca działalność pn. „ALEKSANDRA” była pierwszym przedsiębiorcą turystycznym, który został wpisany do Rejestru Organizatorów Turystyki Województwa Pomorskiego, po wejściu w życie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych.

Większość swojego życia poświęciła działaniom wzmacniającym współpracę międzynarodową miasta Gdańska i województwa pomorskiego, nie zapominając o lokalnych inicjatywach.

W 2014r. podjęła decyzję o przekształceniu firmy Aleksandra Spółka z o.o. w podmiot non profit, którego celem było wspieranie statutowej działalności Europejskiej Fundacji Ochrony Zabytków i organizacji pożytku publicznego.

W roku 2015 podczas Krajowych Obchodów Światowego Dnia Turystyki w Malborku otrzymała Honorową Odznakę „Za Zasługi dla Turystyki” nadawaną przez Ministra Sportu i Turystyki RP. W październiku 2017 r. podczas spotkania z mieszkańcami Wrzeszcza Górnego Pani Aleksandra otrzymała od Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza podziękowanie za Działalność Fundacji na Rzecz Społeczności Lokalnej.

W maju 2018 roku otrzymała nagrodę im. Lecha Bądkowskiego za rok 2017 w kategorii Gdański Darczyńca Roku za projekty takie jak „Dbamy o Jaśkowy Las”, „Gdańskie Dwory” czy „Studzienka – nieodkryte dziedzictwo kulturowe”, które przyczyniły się do umocnienia tożsamości Gdańszczan poprzez upowszechnienie wiedzy o lokalnym dziedzictwie  kulturowym, jego znaczeniu i konieczności ochrony.

Była ambasadorką promowania historii Studzienki (Świętej Studzienki – Heilligenbrunn).

Jedną z jej inicjatyw jest projekt „Od lokalnego do globalnego: obiekty lokalnego dziedzictwa jako atrakcje turystyczne i narzędzia transgranicznej edukacji w celu ich ochrony”. Głównym celem podjętych działań jest poprawa atrakcyjności obiektu Dwór Studzienka w Gdańsku, w którym ma się znajdować Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży oraz lokalny Dom Pracy Twórczej i Ogrodu Społecznego.

Aleksandra Kociałkowska zmarła po ciężkiej chorobie.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Turystyki pod numerem 58 326 83 50
lub adresem e-mail dt@pomorskie.eu

Adres siedziby

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Turystyki
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk