Raport z badań wpływu sytuacji nadzwyczajnych na funkcjonowanie sektora turystyki w województwie pomorskim

Raport z badań wpływu sytuacji nadzwyczajnych na funkcjonowanie sektora turystyki w województwie pomorskim

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do lektury i zapoznania się z wynikami badań pt. Wpływ sytuacji nadzwyczajnych na funkcjonowanie sektora turystyki w województwie pomorskim.

Badanie wykonane przez dra hab. Jacka Borzyszkowskiego, prof. Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, powstało w ramach prac Pomorskiego zespół doradczy do spraw przeciwdziałania skutkom nadzwyczajnych sytuacji w sektorze usług turystycznych w województwie pomorskim powołanego Uchwałą nr 779/273/21 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 5 sierpnia 2021 r.

Kwestionariusze ankietowe (ankieta w formie online) w ramach badania zostały rozesłane do jednostek samorządu terytorialnego, organizacji zajmujących się turystyką oraz szeroko pojętej branży turystycznej.

Skutki pandemii dla organizacji, wycinek z prezentacji

Raport z badania podzielono na dwie części: pierwszą, obszerniejszą dotyczącą pandemii COVID-19 oraz drugą, skupiającą się na innych sytuacjach nadzwyczajnych. W ramach opisu sytuacji branży i JST w obliczu pandemii zbadano m.in. rozwiązania wprowadzane w odpowiedzi na sytuację, a także zebrano opinie na temat udzielonej pomocy i dalsze oczekiwania podmiotów.

Raport uzupełniono o przegląd „dobrych praktyk” stosowanych w kraju oraz zagranicą.

 

RAPORT Wpływ sytuacji nadzwyczajnych na funkcjonowanie sektora turystyki w województwie pomorskim

PREZENTACJA Wpływ sytuacji nadzwyczajnych na funkcjonowanie sektora turystyki w województwie pomorskim

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Turystyki pod numerem 58 326 83 50
lub adresem e-mail dt@pomorskie.eu

Adres siedziby

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Turystyki
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk