Zgłoś kandydata do Nagród Marszałka Województwa Pomorskiego za zasługi dla rozwoju turystyki za 2021 rok.

Zgłoś kandydata do Nagród Marszałka Województwa Pomorskiego za zasługi dla rozwoju turystyki za 2021 rok.

Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego za zasługi dla rozwoju turystyki, przyznawana jest w celu promowania oraz wspierania najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw przyczyniających się do podnoszenia atrakcyjności turystycznej regionu oraz rozwoju pomorskiej gospodarki turystycznej.

Nagroda przyznawana jest w sześciu kategoriach:

  1. Wydarzenie roku
  2. Innowacja w turystyce
  3. Oferta turystyczna
  4. Osobowość roku
  5. Inwestycja w turystyce
  6. Kategoria specjalna „Kreatywna zmiana”

Szczególnym wyróżnieniem jest Nagroda Główna „Gryfa Pomorskiego”, przyznawana za całokształt działalności osobom, których pasja i zaangażowanie przekłada się na osiągnięcia stanowiące znaczący wkład na rzecz budowania marki turystycznej województwa pomorskiego.

W tym roku Kategoria specjalna to (dotycząca osób fizycznych oraz instytucji) „Kreatywna zmiana„- zmiana wynikająca z sytuacji pandemicznej, która zwiększyła i umożliwiła dostęp dla turystów pomimo obowiązujących obostrzeń. Zmiana sposobu pracy, prezentacji, dostosowanie działań do sytuacji w kraju przyczyniające się do zwiększenia dostępności turystycznej.

Kryteria oceny kategorii specjalnej:

– Dostosowanie działań do sytuacji w kraju (zmiana sposobu pracy, prezentacji itp.) 0-4 pkt

– Zwiększenie dostępności dla turystów pomimo obostrzeń 0-4 pkt

Kandydatury do nagród można zgłaszać pisemnie lub drogą elektroniczną na formularzu wniosku
(do pobrania poniżej), w terminie od 1 lipca do 15 sierpnia 2022 r. (decyduje data wpływu wniosku do UMWP), z dopiskiem (w tytule maila lub na kopercie) „Nagroda Marszałka WP za zasługi dla rozwoju turystyki”.

Pisemne składanie wniosków na adres:

Departament Turystyki
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

lub osobiście w siedzibie Departamentu Turystyki przy ul. Augustyńskiego 2, pok. 33.

ZALECANE SKŁADANIE WNIOSKÓW DROGĄ ELEKTRONICZĄ!

Elektroniczne złożenie wniosku na adres:

dt@pomorskie.eusdt@pomorskie.eu

Jeden Wnioskodawca może złożyć łącznie maksymalnie trzy wnioski, przy czym jedna kandydatura może zostać zgłoszona tylko do jednej kategorii.

Do wniosku należy dołączyć załącznik nr 1 do Regulaminu dostępny poniżej.

W związku z zmianami, prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem przyznawania nagród.

Ewentualne pytania dotyczące procedury zgłaszania kandydatów do nagrody prosimy kierować na adres e-mail: sdt@pomorskie.eu

Wyniki ogłoszone zostaną podczas Regionalnych Obchodów Światowego Dnia Turystyki 28 września 2022 w hotelu Radisson Blu w Sopocie.

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

tel. (58) 32-68-350

e-mail: sdt@pomorskie.eu, d.grabska@pomorskie.eu

 

1. Regulamin przyznawania Nagrody Marszałka

2. Zał. Nr 1 do Regulaminu_Oświadczenie

3. Zał. Nr 2 do Regulaminu_Wniosek

4. Zał. Nr 4 do regulaminu_Kryteria

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Turystyki pod numerem 58 326 83 50
lub adresem e-mail dt@pomorskie.eu

Adres siedziby

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Turystyki
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk