PĘTLA ŻUŁAWSKA I ZATOKA GDAŃSKA
Zmienia się rzeczywistość portu w Krynicy Morskiej

Zmienia się rzeczywistość portu w Krynicy Morskiej

Trwają prace nad rozbudową pirsu pasażerskiego w morskim porcie rybackim Krynica Morska

W ostatnim czasie w porcie jachtowym trwają prace związane ze wnoszeniem ścian budynku i zadaszenia hangaru i budynku do obsługi portu z zapleczem sanitarno-socjalnym. Wbito również 6 pali, do których docelowo będzie zamocowany pomost pływający dla 13 jachtów. W kolejnym etapie prac zostanie również wybudowany budynek magazynowy jak plac do zimowania jachtów. W najbliższym czasie planowany jest zakup i posadowienie dźwigu portowego – niezbędnego wyposażenia w funkcjonowaniu portu, o udźwigu 12 ton oraz wysokości podnoszenia 12 m. Dla poprawy świadczenia usług w porcie przygotowywany jest także zintegrowany system poboru opłat, który umożliwi użytkownikom całodobowy, dostęp do zaplecza sanitarno- gospodarczego, czyli m.in toalet, natrysków, pralko-suszarek. Założeniem sytemu jest to aby był on dostępny zarówno poprzez aplikację jak i karty ułatwiające bezgotówkowe korzystanie z usług. Planowy termin zakończenia inwestycji wdrożenia systemu poboru opłat przewidywany jest na IV kw. 2022 r. Inwestorem zaplanowanych powyższych prac jest Gmina Miasta Krynica Morska, która realizuje projekt pn. „Pętla Żuławska – rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej.

Równolegle do rozbudowy zaplecza i wyposażenia portu jachtowego przebiegają zaawansowane prace związane wydłużeniem pirsu pasażerskiego oraz budową nabrzeża i umocnieniem skarpy. Głównym celem tego zamierzenia jest ograniczenie nadmiernego falowania w porcie i spłyceń przy pirsie pasażerskim. Aby temu zapobiec wydłużono o 65 m pirs (wbito ścinaki szczelne, następuje wypełnienie powstałej przestrzeni), w związku z czym zmniejszyła się szerokość wejścia do portu, a w konsekwencji ma to się przyczynić do uspokojenia falowania. Dzięki temu powstanie też więcej miejsc postojowych dla białej floty. Jest szansa, że prace te zakończą się w III kw.2022 r. Zadanie realizowane jest przez Urząd Morski w Gdyni w ramach projektu pn. „Krynica Morska – rozbudowa pirsu pasażerskiego w morskim porcie rybackim”.

Logotypy - Fundusze Europejskie, RP, UMWP, UE 2

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Turystyki pod numerem 58 326 83 50
lub adresem e-mail dt@pomorskie.eu

Adres siedziby

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Turystyki
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk