POMORSKIE TRASY ROWEROWE
Rowerzyści - stock photo

Powstaje koncepcja struktury przestrzennej tras rowerowych w województwie pomorskim

17.06.2021
Tomasz Legutko
Tomasz
Legutko
AUTOR
Tomasz Legutko
Tomasz
Legutko
17.06.2021

Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego rozpoczęło prace związane z opracowaniem koncepcji struktury przestrzennej rowerowych turystycznych tras krajowych i regionalnych oraz systemu transportu rowerowego miejskich obszarów funkcjonalnych w województwie pomorskim

Głównym celem koncepcji jest ustalenie przebiegu tras rowerowych mających kluczowe znaczenie z punktu widzenia województwa pomorskiego. Zakłada ona wprowadzenie hierarchicznej struktury tras rowerowych, na którą składać się będą w szczególności uzgodnione trasy o znaczeniu europejskim i krajowym, jak również stanowiące ich uzupełnienie trasy o charakterze regionalnym. Zgodnie z ustaleniami poczynionymi przez poszczególne województwa są nimi w szczególności trasy o długości nie mniejszej niż 30 kilometrów, które łączą się z co najmniej jedną trasą krajową lub co najmniej dwoma innymi trasami regionalnymi.

Prace nad koncepcją towarzyszą działaniom związanym z opracowaniem przez Zarząd Województwa Pomorskiego Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego. Program ten zidentyfikował bowiem potrzebę dalszego wsparcia infrastruktury turystycznej, w tym między innymi tras i połączeń rowerowych.

Rozpoczęcie prac nad koncepcją wiąże się również z powstającym Regionalnym Planem Transportowym dla Województwa Pomorskiego do roku 2030, którego ważny element stanowić będą trasy rowerowe pełniące funkcje transportowe. Do takich tras należą w szczególności powiązania komunikacyjne w miejskich obszarach funkcjonalnych.

szczegóły: https://pbpr.pomorskie.pl/2021/06/koncepcja-tras-rowerowych/

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Turystyki pod numerem 58 326 83 50
lub adresem e-mail dt@pomorskie.eu

Adres siedziby

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Turystyki
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk