POMORSKIE TRASY ROWEROWE
Wytyczne rowerowe - okładka

WYTYCZNE ROWEROWE Projektowanie i utrzymywanie turystycznych tras rowerowych w województwie pomorskim – przyjęte

11.02.2021
Tomasz Legutko
Tomasz
Legutko
AUTOR
Tomasz Legutko
Tomasz
Legutko
11.02.2021

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałą dokument „WYTYCZNE ROWEROWE Projektowanie i utrzymywanie turystycznych tras rowerowych w województwie pomorskim"

Jest to dokument zawierający zbiór rekomendacji i dobrych praktyk, dotyczących planowania, budowy i utrzymywania turystycznych tras rowerowych. Treści zawarte w niniejszej publikacji mają ułatwić projektowanie tras rowerowych zgodnie z aktualnym stanem prawnym, w sposób zapewniający wysoką jakość, spójność, bezpieczeństwo oraz zadowolenie użytkowników. Uwzględnia również problematykę ochrony przyrody i krajobrazu.

Wytyczne traktują trasy rowerowe jako narzędzie rozwoju turystyki i rekreacji, a jednocześnie jako część regionalnego systemu transportowego, służącego zabezpieczaniu codziennych potrzeb komunikacyjnych. Wskazują też na liczne powiązania obu tych funkcji, jak też ich wzajemną komplementarność jako kierunek rozwoju mobliności. Z uwagi na turystyczny kontekst opracowania, zakres dokumentu w dużej części uwzględnia wytyczne dla obszarów podmiejskich, wiejskich oraz niskozurbanizowanych, w tym wałów przeciwpowodziowych i dawnych nasypów kolejowych.

Stosowanie zasad zwartych w dokumencie wpłynie pozytywnie na zachowanie optymalnego standardu budowy tras i szlaków rowerowych. realizowanych z funduszy unijnych jak i z budżetów Jednostek Samorządu Terytorialnego i innych źródeł finasowania.

Przy jego opracowaniu oparto się o dobre praktyki i doświadczenia krajowe i międzynarodowe. W szczególności uwzględniono zalecenia holenderskiej organizacji CROW, wytyczne i standardy sieci Euro Velo opracowane przez Europejską Federację Cyklistów (ECF) a także dobre praktyki brytyjskiej organizacji National Cycle Network (Sustrans), stowarzyszenia EGWA (szlaki Greenways) i nasze krajowe rekomendacje Ministerstwa Infrastruktury czy też Stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP z czerwca 2019 w zakresie numeracji, standardu oznakowania i jakości krajowych tras rowerowych

Wytyczne rowerowe okładka

Dokument „Wytyczne rowerowe – projektowanie i utrzymywanie turystycznych tras rowerowych w województwie pomorskim”, jest rekomendacją Zarządu Województwa Pomorskiego do stosowania we wszystkich inwestycjach z zakresu turystyki i mobilności rowerowej w naszym regionie.

Opracowanie wykonane przy współpracy i na zlecenie Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przez zespół firmy VISION Management & Consulting sp. z o.o.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Turystyki pod numerem 58 326 83 50
lub adresem e-mail dt@pomorskie.eu

Adres siedziby

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Turystyki
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk