PĘTLA ŻUŁAWSKA I ZATOKA GDAŃSKA
Most w Tujsku

Zakończyły się prace budowlane związane z przebudową mostu w Tujsku

06.10.2020
Tomasz Legutko
Tomasz
Legutko
AUTOR
Tomasz Legutko
Tomasz
Legutko
06.10.2020

W ramach przedsięwzięcia Pętla Żuławska i Zatoka Gdańska do użytku, wraz z infrastruktura towarzyszącą, oddano most w Tujsku nad rzeką Tugą

We wrześniu 2020 roku ukończono prace związane z uruchomieniem nieczynnego mostu zwodzonego w Tujsku. Do użytku, oprócz przebudowanego mostu, oddane zostaną dwa pomosty cumownicze. Inwestycja ta, jako pierwsza z czterech zaplanowanych zadań została zrealizowana przez Powiat Nowodworski w ramach projektu Pętla Żuławska – Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną.

Wykonawcą robót była Stocznia Żuławy sp. z o.o., a wartość inwestycji wyniosła 2,1 mln zł, z czego 100 tys. zł pochodziło ze wsparcia finansowego udzielonego przez Gminę Stegna. Reszta środków pochodziła z dofinansowania unijnego (RPO WP 2014 – 2020) oraz wkładu własnego Powiatu Nowodworskiego.

W ubiegłym roku do eksploatacji został oddany inny most zwodzony zrealizowany w Nowym Dworze Gdańskim również przy wsparciu unijnym. W przygotowaniu kolejne inwestycje, które Powiat Nowodworski planuje zrealizować do 2022 r. tj. budowa przystani żeglarskiej w Nowym Dworze Gd., przebudowa mostu stałego w Żelichowie oraz kolejowego w Rybinie. Istnieje realna szansa, iż w kolejnym sezonie, po raz pierwszy po 40 latach większe jednostki będą mogły dopłynąć do stolicy Żuław.

Logotypy - Fundusze Europejskie, RP, UMWP, UE 2

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Turystyki pod numerem 58 326 83 50
lub adresem e-mail dt@pomorskie.eu

Adres siedziby

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Turystyki
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk