Zgłoś kandydata do Nagród Marszałka Województwa Pomorskiego za zasługi dla rozwoju turystyki za 2019 rok.

Zgłoś kandydata do Nagród Marszałka Województwa Pomorskiego za zasługi dla rozwoju turystyki za 2019 rok.

30.06.2020
Daria Grabska
Daria
Grabska
AUTOR
Daria Grabska
Daria
Grabska
30.06.2020

Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego za zasługi dla rozwoju turystyki, przyznawana jest w celu promowania oraz wspierania najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw przyczyniających się do podnoszenia atrakcyjności turystycznej regionu oraz rozwoju pomorskiej gospodarki turystycznej.

Nagroda przyznawana jest w pięciu kategoriach:

  • Wydarzenie roku
  • Innowacja w turystyce
  • Oferta turystyczna
  • Osobowość roku
  • Inwestycja w turystyce

Szczególnym wyróżnieniem jest Nagroda Główna „Gryfa Pomorskiego”, przyznawana za całokształt działalności osobom, których pasja i zaangażowanie przekłada się na osiągnięcia stanowiące znaczący wkład na rzecz budowania marki turystycznej województwa pomorskiego.

Kandydatów do nagród można zgłaszać pisemnie lub drogą elektroniczną na formularzu wniosku (do pobrania poniżej), w terminie od 1 lipca do 15 sierpnia 2020 r. (decyduje data wpływu wniosku do UMWP), z dopiskiem „Nagroda Marszałka WP za zasługi dla rozwoju turystyki”.

Pisemne złożenie wniosku na adres:

Departament Turystyki
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

lub osobiście w siedzibie Departamentu Turystyki przy ul. Augustyńskiego 2, pok. 33.

ZALECANE SKŁADANIE WNIOSKÓW DROGĄ ELEKTRONICZĄ!!!

Elektroniczne złożenie wniosku na adres:

dt@pomorskie.eu, d.grabska@pomorskie.eu

(tytuł wiadomości: Nagroda Marszałka WP za zasługi dla rozwoju turystyki)

Jeden Wnioskodawca może złożyć łącznie maksymalnie trzy wnioski, przy czym jedna kandydatura może zostać zgłoszona tylko do jednej kategorii.

Do wniosku należy dołączyć załącznik nr 1 do Regulaminu dostępny poniżej.

Prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem przyznawania nagród.

Ewentualne pytania dotyczące procedury zgłaszania kandydatów do nagrody prosimy kierować na adres e-mail: d.grabska@pomorskie.eu

W związku z zagrożeniem koronawirusem wyniki ogłoszone zostaną na stronie dt.pomorskie.eu, a uroczyste wręczenie nagród Marszałka Województwa Pomorskiego, w tym nagrody „Gryfa Pomorskiego” za zasługi dla rozwoju turystyki w województwie pomorskim za 2019 rok nastąpi podczas regionalnych obchodów światowego dnia turystyki w 2021 roku

Załączniki:

1. Regulamin przyznawania Nagrody Marszałka

2. Zał. Nr 1 do Regulaminu_Oświadczenie

3. Zał. Nr 2 do Regulaminu_Wniosek

4. Zał. Nr 4 do regulaminu_Kryteria

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Turystyki pod numerem 58 326 83 50
lub adresem e-mail dt@pomorskie.eu

Adres siedziby

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Turystyki
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk