Aktualności

Subregionalna Trasa Rowerowa - Koncepcja 2018

Zostały zakończone prace nad Koncepcją Rozwoju Tras Rowerowych w Centralnej Strefie Województwa Pomorskiego

Koncepcja Rozwoju Tras Rowerowych w Centralnej Strefie Województwa Pomorskiego - uzupełnienie sieci Pomorskich Tras Rowerowych" to dokument mający na celu zainicjowanie prac nad budową nowej trasy rowerowej przebiegającej w środkowej części województwa pomorskiego.  W zamyśle ma być to trasa o charakterze ponadregionalnym a w przyszłości nawet międzynarodowym wchodzącym w sieć Euro Velo

Oprócz propozycji przebiegu trasy głównej i szczegółowej analizy możliwości  jej realizacji, dokument zawiera rekomendacje dla utworzenia sieci powiązań z  Pomorskimi Trasami Rowerowymi, które powstają obecnie w ramach przedsięwzięcia strategicznego.  

Prosimy o zgłaszanie propozycji i spostrzeżeń do Koncepcji na adres rowery@pomorskie.eu  do dnia 06 lutego 2019 r. (środa)

W najbliższym czasie samorządy podpiszą list intencyjny dotyczący wyrażenia woli budowy Subregionalnej Trasy Rowerowej

  1. KONCEPCJA_STR 2018
     
  2. STR KONCEPCJA 2018 I Mapa_A3
  3. STR KONCEPCJA 2018 I Mapa orientacyjna 200000
  4. KARTY ZADAŃ (140 mb)

 

Kontakt

Michał Bieliński
058 326 83 60
m.bielinski@pomorskie.eu

Piotr Książek
058 326 83 27
p.ksiazek@pomorskie.eu

view szablon artykułu

Najczęściej czytane

Pomorskie Trasy Rowerowe

Nadmorska trasa R10 (EuroVelo10), R13 Szlak Żelaznej Kutryny (EuroVelo13), R9 (EuroVelo 9) i Wiślana Trasa Rowerowa (WTR)

Kontakt PTR

Nadmorska trasa R10 (EuroVelo10), R13 Szlak Żelaznej Kutryny (EuroVelo13), R9 (EuroVelo 9) i Wiślana Trasa Rowerowa (WTR)