Studenci PG zaprojektowali rowerowe „witacze” dla Pomorza

Studenci PG zaprojektowali rowerowe "witacze" dla Pomorza

Rowerzystów na Pomorzu przywitają specjalne "witacze". To efekt współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej. Instalacje zaprojektowane przez studentów PG pojawią się na międzynarodowych trasach rowerowych EuroVelo w województwie pomorskim.

Pomorskie Trasy Rowerowe to projekt obejmujący budowę dwóch międzynarodowych tras rowerowych tworzących europejską sieć EuroVelo. Pierwsza z nich to EuroVelo 10/13 prowadząca wzdłuż morza Bałtyckiego od Ustki przez Łebę, Puck, Trójmiasto, Nowy Dwór Gdański do Elbląga. Druga to EuroVelo 9 zwana też Wiślaną Trasą Rowerową, przebiega po obu stronach Wisły.

Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego: Przedsięwzięcie strategiczne Pomorskie Trasy Rowerowe realizujemy wspólnie z samorządami lokalnymi i nadleśnictwami od 2015 r. w ramach RPO WP 2014-2020. Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego koordynuje te prace zaś beneficjentami projektu są gminy, powiaty i nadleśnictwa. Sukcesywnie budujemy i modernizujemy infrastrukturę rowerową, która służyć będzie zarówno mieszkańcom jak i turystom. Dodatkowo oprócz samych ścieżek rowerowych budujemy również miejsca postojowe dla rowerzystów o ciekawej architekturze wyróżniającej się nowoczesnym designem, lekkością i funkcjonalnością.  Ważnym elementem jest tożsamość i identyfikacja regionalna, którą pokazujemy na grafikach oraz specjalnie dobranej kolorystyce symbolizującej dany subregion. Dzięki środkom unijnym zmiany jakie zachodzą w przestrzeni publicznej naszego regionu są ogromne. Mam tu na myśli nie tylko infrastrukturę rowerową, ale też przystanie żeglarskie, zabytki, obiekty kultury czy po prostu ciągi komunikacyjne w naszych miastach i wsiach. Wszystko to sprawia, że jakość życia w Pomorskim wciąż się poprawia. Podkreślam, że w dużej części jest to właśnie zasługa funduszy europejskich.    

I nagroda - Projekty instalacji wizerunkowych Pomorskich Tras Rowerowych

I nagroda – Projekty instalacji wizerunkowych Pomorskich Tras Rowerowych

Samorząd Województwa chce wzmocnić identyfikację wizerunkową tras, których realizację koordynuje aby stały się one rozpoznawalną marką i atrakcyjną przestrzenią publiczną.

Marta Chełkowska – dyrektor Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego: celem podjętych, przez Departament Turystyki, działań jest wykreowanie marki regionu pomorskiego, jako miejsca dostępnego dla turystów, uprawiających różne aktywności. Przedsięwzięcie Pomorskie Trasy Rowerowe staje się silnym wizerunkowo projektem, który zaczyna kompleksowo i nowocześnie oferować użytkownikom możliwości spędzenia wolnego czasu. W związku z powyższym szukamy nowatorskich pomysłów wspierających budowę nowego produktu, jakim stają się trasy rowerowe.

Koordynacja przedsięwzięcia to również kreowanie nowych rozwiązań w zakresie jego promocji. Potrzeba wzmocnienia wizerunku Pomorskich Tras Rowerowych zaowocowała pomysłem lokalizacji instalacji wizerunkowych w przestrzeni województwa pomorskiego na trasach rowerowych EuroVelo wzdłuż Bałtyku i wzdłuż Wisły. Projekt swego rodzaju „witacza” łączyłby elementy tożsamości i charakteru regionu, położenia geograficznego, znaku promocyjnego województwa i oczywiście wątku rowerowego. Jednocześnie miałby być funkcjonalny, atrakcyjny i wykonany z wysokiej jakości materiałów.

II nagroda - Projekty instalacji wizerunkowych Pomorskich Tras Rowerowych

II nagroda – Projekty instalacji wizerunkowych Pomorskich Tras Rowerowych

Marta Chełkowska: Zwróciliśmy się z prośbą o współpracę do Wydziału Architektury  Politechniki Gdańskiej.  Zaproponowaliśmy przeprowadzenie konkursu, wśród studentów, na pomysł rowerowej instalacji wizerunkowej, w przestrzeni publicznej  pomorskich tras rowerowych. Liczyliśmy na wiedzę, kreatywność i świeże spojrzenie młodych twórców. Rezultatem miała być instalacja łącząca  motyw rowerowy z nowoczesnymi rozwiązaniami, funkcjonalnością i atrakcyjnością, wpasowująca się w otoczenie i odzwierciedlająca lokalną tożsamość. Przede wszystkim jednak powinna zachęcać użytkowników do zatrzymania się, odpoczynku ale też wykonania pamiątkowej fotografii.

Do konkursu zgłosiło się 16 studentów, którzy swoje projekty przedstawili w formie wizualizacji i rysunków koncepcyjnych. Zajęcia organizowane były przez Wydział Architektury PG pod kierownictwem  dr inż. arch. Kseni Piątkowskiej.

Ksenia Piątkowska – adiunkt Wydziału Architektury PG: każda współpraca z przedstawicielami administracji samorządowej i tworzenie obiektów architektonicznych w odpowiedzi na realne zapotrzebowania użytkowników jest dla studentów naszego wydziału najlepszą formą nauki i przygotowaniem do przyszłego zawodu. Tematyka rowerowa okazuje się być bliska wszystkim. Studenci projektowali z myślą o sobie i swoich najbliższych, konsultowali koncepcje nie tylko z udostępnionymi przez wydział specjalistami branżowymi ale również z rzeczywistymi użytkownikami pomorskich tras rowerowych, kierując się ich słusznymi sugestiami. Powstały prace o syntetycznych, nawiązujących do walorów krajobrazowych i historii województwa rozwiązaniach, wykorzystujących ideę zrównoważonego rozwoju – trendu istotnego w świadomości młodych architektów.

Departament Turystyki  planuje  wykorzystać nagrodzone projekty i w najbliższych latach powinny się one pojawić w przestrzeni publicznej tras rowerowych EuroVelo.

Zobacz GALERIA PRAC

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Turystyki pod numerem 58 326 83 50
lub adresem e-mail dt@pomorskie.eu

Adres siedziby

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Turystyki
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk