Aktualności

Konsultacje potrzeb w zakresie aktualizacji analizy wykonalności dla przedsięwzięcia strategicznego „Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”.

Przystąpienie do prac związanych z aktualizacją analizy wykonalności przedsięwzięcia strategicznego jest wynikiem dużego zainteresowania samorządowców i innych podmiotów rozwojem infrastruktury żeglarskiej i poprawą warunków żeglugi dla żeglarzy, turystów i wodniaków na akwenach delty Wisły i Zatoki Gdańskiej.
 
Realizacja przedsięwzięcia strategicznego „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej" jest już dla części projektów na etapie uzyskania pełnej rekomendacji przez podpisanie umów o dofinansowanie w ramach  RPO na lata 2014-2020,  co umożliwia przejście do następnego etapu  podjęcia działań związanych z wyborem wykonawstwa i rozpoczęcia  robót budowlanych. Przedsięwzięcie strategiczne obejmuje działaniami obszar wód  Zatoki Gdańskiej, Zalewu Wiślanego oraz Pętli Żuławskiej, który posiada bardzo dobre uwarunkowania do uprawiania turystyki wodnej,  dlatego przyciąga swoją atrakcyjnością  nowych inwestorów z zamierzeniami inwestycyjnymi, które posiadają zaawansowany stopień przygotowania dokumentacji projektowej, co przyspieszyć może etap realizacji. 
 
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na poprawę warunków żeglugi oraz mając na uwadze zapewnienia sieciowości portów i przystani żeglarskich Samorząd Województwa Pomorskiego przystępuje do przeprowadzenia rozeznania w zakresie możliwości wykonania aktualizacji analizy wykonalności dla przedmiotowego przedsięwzięcia  strategicznego.  
 
W celu poznania skali potrzeb na realizację zadań w zakresie rozbudowy infrastruktury żeglarskiej na akwenach delty Wisły i Zatoki Gdańskiej zainteresowane jednostki samorządowe, instytucje, organizacje żeglarskie itp. mogą w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 24 sierpnia br.  składać wnioski na zadania inwestycyjne, które będą spełniały uwarunkowania i kryteria preferencji określone w dokumentach strategicznych – udostępnionych w plikach do pobrania. Dokumenty niezbędne do dokonania oceny zgłoszonych zadań powinny zawierać wypełnione formularze.
 
Dokumenty zawierające karty zadania wraz z raportem stanu zaawansowania i gotowości planowanej inwestycji należy przesłać w formie papierowej na adres Departament Infrastruktury UMWP, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk oraz elektronicznej, w tym wersji edytowalnej karty zadania na adres zatoka@pomorskie.eu w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 24 sierpnia 2018 r.. Wszelkich dodatkowych informacji w sprawie udziela p. Stanisława  Borowska – Gala, tel. nr 58 3268 348  lub drogą elektroniczną na ww. podany adres email.
 
Pliki do pobrania:
  1. Analiza wykonalności Przedsięwzíęcia Pętla Żuławska i Zatoka Gdańska
  2. Koncepcja programowo – przestrzenna Przedsięwzięcia
  3. Szczegółowy opis inwestycji 
  4. Karta zadania 
  5. Raport stanu zawansowania i gotowości zadania 
view szablon artykułu

Najczęściej czytane

Kontakt