Subregionalna Trasa Rowerowa

 

Subregionalna Trasa Rowerowa to projekt, które założeniem jest budowa długodystansowej trasy rowerowej przez południowe Kaszuby, Kociewie, Powiśle i Żuławy. Trasa poprawi atrakcyjność turystyczną regionu, co pozwoli na wydłużenie sezonu turystycznego poza miesiące letnie. Oprócz wartości turystycznej i rekreacyjnej, przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości związanej z obsługą turystów rowerowych.

Szlak rowerowy wkomponuje się w planowaną międzynarodową trasę wiodącą z Berlina do Tallina, przebiegającą przez pięć państw: Niemcy, Polskę, Litwę, Łotwę i Estonię. Łączyć się będzie także z trasami EuroVelo 9 i 10. W przyszłości ma stać się elementem europejskiej sieci tras rowerowych Euro Velo.

 

Aktualności STR

WYTYCZNE ROWEROWE Projektowanie i utrzymywanie turystycznych tras rowerowych w województwie pomorskim - przyjęte

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałą dokument „WYTYCZNE ROWEROWE Projektowanie i utrzymywanie turystycznych tras rowerowych w województwie pomorskim"


Budowa linii transportu rowerowego na odcinku Kościerzyna-Wielki Klincz w Gminie Kościerzyna

Dobiega ku końcowi postępowanie przetargowe na budowę trasy rowerowej w Gminie Kościerzyna, która ujęta jest w projekcie Subregionalna Trasa Rowerowa


Analiza Finansowa Subregionalnej Trasy Rowerowej

Na zlecenie Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego została opracowana Analiza Finansowa Subregionalnej Trasy Rowerowej
Subregionalna Trasa Rowerowa –podpisanie Listu Intencyjnego

30. pomorskich samorządowców podpisało się pod Listem Intencyjnym dotyczącym wyrażenia woli współpracy na rzecz realizacji, promocji i utrzymania Subregionalnej Trasy Rowerowej. Podpis na nim złożył również wicemarszałek województwa pomorskiego Wiesław Byczkowski

Subregionalna Trasa Rowerowa - Koncepcja 2018

Zostały zakończone prace nad Koncepcją Rozwoju Tras Rowerowych w Centralnej Strefie Województwa Pomorskiego