1. Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych
     
  2. Ewidencja Obiektów Hotelarskich
    Wykaz obiektów hotelarskich posiadająch zaszeregowanie do kategorii określonych w Ustawie o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych