Dokumenty strategiczne PTR 2

Pomorskie trasy Rowerowe – ETAP 2 to planowane do realizacji w latach 2021- 2027 (+2 lata) w ramach nowego okresu programowania EU przedsięwzięcie strategiczne województwa pomorskiego.

Pomorskie Trasy Rowerowe Etap 2

Do pobrania