CO TO PSK?

Co to są Pomorskie Szlaki Kajakowe?

Pomorskie Szlaki Kajakowe to:

  • 34 szlaki kajakowe o łącznej długości 1 200 km to tyle co z Gdańska do Amsterdamu
  • infrastruktura kajakowa na 15 rzekach
  • ok 1 000 km oznakowanych szlaków kajakowych
  • 230 planowanych zadań inwestycyjnych w tym: przenoski, przystanie kajakowe i pola biwakowe

Cele przedsięwzięcia:

Budowa i modernizacja:

  1. pól biwakowych i stanic kajakowych oraz punktów etapowych
  2. miejsca wodowania i wyjmowania kajaków
  3. przenosek przy przeszkodach na szlakach kajakowychPonadto :
  4. stworzenie kompleksowego oznakowania szlaków kajakowych oraz dojazdów do przystani
  5. kampania produktowa Pomorskich Szlaków Kajakowych

Projekt partnerski:
88 beneficjentów – 20 partnerstw

Wartość projektu: blisko 58 mln PLN
Termin realizacji: 2017-2022
Inspirator i koordynator: Samorząd Województwa Pomorskiego
Beneficjenci: samorządy lokalne , podmioty prywatne, stowarzyszenia, osoby fizyczne, nadleśnictwa
Współpraca: Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych w Gdańsku, Szczecinku i Toruniu, Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Poznaniu i Szczecinie.

Logotypy - Fundusze Europejskie, RP, UMWP, UE 2