DOKUMENTY STRATEGICZNE

Strategia komunikacji I Pętla Żuławska i Zatoka Gdańska

Prezentowana Strategia komunikacji jest elementem dokumentacji Przygotowanej dla potrzeb realizacji przedsięwzięcia strategicznego Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej, określonego Regionalnym Programem Strategicznym w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej „Pomorska Podróż”.

Model zarządzania marką turystyczną I Pętla Żuławska i Zatoka Gdańska

Model zarządzania marką turystyczną jest elementem dokumentacji projektu pt. ”Strategia kreacji i promocji marki dla oferty turystycznej Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”. Model przygotowano w ramach przedsięwzięcia strategicznego Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej, określonego w Regionalnym Programie Strategicznym Pomorska Podróż.

Strategia kreacji i promocji marki dla oferty turystycznej Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej

Raport końcowy z badań wizerunkowych – Strategia kreacji i promocji marki dla oferty turystycznej Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej.

Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej – Analiza Wykonalności

Głównym celem Przedsięwzięcia „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdaoskiej” jest stworzenie sieci portów i przystani żeglarskich, mogących współtworzyd spójną i kompleksową ofertę turystyczną, dającą turyście wodnemu możliwośd przybicia do kei lub dłuższego przystanku w interwale kilkugodzinnym.