​​​​​​​BIKING SOUTH BALTIC!

Projekt "Biking South Baltic!" (pełna nazwa: Biking South Baltic! Promotion and development of the Baltic Sea Cycle Route (Route No. 10) in Denmark, Germany, Lithuania, Poland and Sweden) będzie realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk w zakresie utworzenia spójnego, międzynarodowego produktu turystycznego w postaci trasy rowerowej dookoła Morza Bałtyckiego - Baltic Sea Cycling Route, wchodzącej docelowo w skład europejskiej sieci tras rowerowych Euro Velo jako trasa nr 10.  Projekt będzie realizowany w terminie od roku 2017 do końca 2019 a jego łączna wartość to 988 036,69 Euro. 

Trasa dookoła Morza Bałtyckiego jest wstępnie wytyczona przez Europejską Federację Cyklistów (ECF) i fragmentarycznie wybudowana / oznakowana w niektórych krajach basenu Morza Bałtyckiego (Estonia, Litwa, Finlandia, Dania). Każdy kraj / region jest odpowiedzialny za wybudowanie i utrzymanie oraz ewentualną certyfikację trasy na swoim odcinku. Certyfikacja jest dobrowolna i potwierdza spełnienie standardu trasy wg wytycznych ECF. W praktyce, znaczna część trasy dopiero wymaga wybudowania.

 

Projekt "Biking South Baltic" zakłada promocję i wsparcie rozwoju produktu turystyki rowerowej w krajach Południowego Bałtyku w oparciu o szlak nr 10 pomiędzy regionami objętymi programem.

Głównymi elementami projektu są:

 1. Badania ilościowo-jakościowe turystów rowerowych na szlaku R10 
 2. Utworzenie spójnej i jednolitej bazy informacji o turystyce rowerowej w regionach objętych projektem wzdłuż szlaku R10
 3. Wypracowanie jednolitego systemu informacji dotyczącej szlaku 
 4. Opracowanie długofalowej strategii dalszego rozwoju R10 obejmujący obszar Południowego Bałtyku
 5. Wyszkolenie kadry informatorów i nawiązanie trwałej współpracy między centrami informacji turystycznej, położonymi wzdłuż szlaku R10, w celu zapewnienia właściwej informacji o szlaku
 6. Utworzenie sieci partnerów biznesowych, tworzących ofertę dla turystów rowerowych wzdłuż szlaku (biura podróży, przewoźnicy promowi, obiekty noclegowe itp.)
 7. Przygotowanie narzędzi promocyjnych i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej o szlaku, dedykowanej kluczowym grupom odbiorców oraz liderom opinii, wykorzystującej narzędzia marketingowe.

Pomysłodawcą projektu jest Samorząd Województwa Pomorskiego, który w ramach przedsięwzięcia strategicznego województwa pomorskiego  "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9" wspólnie z samorządami lokalnymi buduje trasy w obszarze Strategii Morza Bałtyckiego trasy R-10 pomiędzy Ustką a Krynicą Morską, a także wzdłuż Wisły. 

Partnerzy biorący udział w projekcie:

Partner wiodący:

 • Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Gdańsk, Polska

Partnerzy:

 • Samorząd Województwa Pomorskiego, Gdańsk, Polska
 • Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin, Polska;
 • Europejska Federacja Cyklistów EFC, Bruksela
 • Mecklemburg - Vorpommern Tourist Board, Rostock, Niemcy;
 • Centre for Regional Research, Nexo, Borholm, Dania;
 • Danish Cycling Tourism, Kopenhaga, Dania ;

     

LOGO

Liczniki rowerowe

Aktualny ruchu na trasie EuroVelo10 
link (zobacz)

Kontakt

Partner wiodący:
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
Koordynator: Łukasz Magrian
Wały Jagiellońskie 2a, 80-887 Gdańsk
Tel: +48 587 32 70 42
Email: m.frankowska@prot.gda.pl 

Partner:
Województwo Pomorskie:
Koordynator: Piotr Książek
Tel: +48 583 26 83 27 
Email: p.ksiazek@pomorskie.eu 

Termin: 2017 - 2019
Łączna wartość: 988 036,69 Euro. 

Aktualności z projektu

Raport ewaluacyjny - inwestycje pilotażowe zrealizowane w ramach projektu "Biking South Baltic"

W ramach projektu „Biking South Baltic!" Województwo Zachodniopomorskie opracowało raport ewaluacyjny dotyczący atrakcyjności, bezpieczeństwa użytkowników oraz trwałości efektów inwestycji pilotażowych zrealizowanych w ramach projektu na trasie EuroVelo10

Oceń kierunki dalszego rozwoju trasy EuroVelo 10 (dawnej R-10) w Polsce

Zapraszamy do udziału w badaniach, mających na celu ocenę dotychczas zrealizowanych działań oraz wskazanie kierunków i priorytetów dalszego rozwoju nadmorskiej trasy rowerowej EuroVelo 10 (dawnej R-10) w województwach: zachodniopomorskim i pomorskim

Pilotażowa wiata rowerowa w Poddąbiu, gm. Ustka

W ramach projektu "Biking South Baltic!" Województwo Pomorskie przy współpracy z Gminą Ustka postawiło pilotażową wiatę rowerową

Liczniki rowerowe na budowanej trasie EuroVelo 10/13

W ramach projektu "Biking South Baltic!" Województwo Pomorskie zainstalowało 4 liczniki rowerowe

Zapytanie ofertowe w projekcie Biking South Baltic! / Interreg South Baltic

Województwo Pomorskie zaprasza do skladania ofert na wykonanie usługi polegającej na wsparciu serwisowym systemu bazodanowego i rozwoju bazy danych służącej do zbierania informacji dotyczących obiektów turystycznych znajdujących się w korytarzu trasy rowerowej EuroVelo 10

Rozeznanie cenowe na wykonanie usługi polegającej na wsparciu serwisowym systemu bazodanowego i rozwoju bazy danych służącej do zbierania informacji dotyczących obiektów turystycznych znajdujących się w korytarzu trasy rowerowej EuroVelo 10

Województwo Pomorskie zaprasza do składania ofert na rozeznanie cenowe, którego przedmiotem jest wykonanie usługi polegającej na wsparciu serwisowym systemu bazodanowego i rozwoju bazy danych służącej do zbierania informacji dotyczących obiektów turystycznych znajdujących się w korytarzu trasy rowerowej Euro Velo 10

Zaproszenie do składania ofert

Województwo Pomorskie zaprasza do skladania ofert na wykonanie, dostawa i montaż 4 szt. czujników do zliczania rowerzystów na trasie Velo Baltica (EuroVelo 10) wraz z system zliczania i prezentacji danych

Biking South Baltic - Badania rowerzystów zaproszenie do składania ofert

Województwo Pomorskie zaprasza do skladania ofert na wykonanie badań ankietowych wśród rowerzystów krajowych i zagranicznych na trasie EuroVelo 10.

Biking South Baltic: Wypełnij ankietę dot.turystyki rowerowej na trasie EuroVelo 10

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dot. badań turystów rowerowych na trasie EuroVelo 10

Zakończono postępowanie dot. wykonania usługi przygotowania Bazy Danych w ramach projektu Biking South Baltic

Departament Turystyki informuje, że zostało rozstrzygnięte postępowanie polegające na wykonaniu usługi na przygotowanie bazy danych służącej do zbierania danych dotyczących obiektów turystycznych znajdujących się w korytarzu trasy rowerowej EuroVelo 10 Szwecja-Dania-Niemcy-Polska wraz z monitoringiem poprawności jej funkcjonowania i przeniesieniu autorskich praw majątkowych

Biking South Baltic!

Departament Turystyki informuje, że zostało rozstrzygnięte postępowanie polegające na wykonaniu usługi na przygotowanie bazy danych służącej do zbierania danych dotyczących obiektów turystycznych znajdujących się w korytarzu trasy rowerowej EuroVelo 10 Szwecja-Dania-Niemcy-Polska wraz z monitoringiem poprawności jej funkcjonowania i przeniesieniu autorskich praw majątkowych