BIKING SOUTH BALTIC!
Pejzaż - stock photo

Zakończono postępowanie dot. wykonania usługi przygotowania Bazy Danych w ramach projektu Biking South Baltic

26.11.2017
Tomasz Legutko
Tomasz
Legutko
AUTOR
Tomasz Legutko
Tomasz
Legutko
26.11.2017

Departament Turystyki informuje, że zostało rozstrzygnięte postępowanie polegające na wykonaniu usługi na przygotowanie bazy danych służącej do zbierania danych dotyczących obiektów turystycznych znajdujących się w korytarzu trasy rowerowej EuroVelo 10 Szwecja-Dania-Niemcy-Polska wraz z monitoringiem poprawności jej funkcjonowania i przeniesieniu autorskich praw majątkowych

Po ocenie złożonych ofert na wykonanie uslugi polegającej na przygotowaniu Bazy Danych służącej do zbierania informacji dotyczących obiektów turystycznych znajdujących się w korytarzu trasy rowerowej Euro Velo 10 Szwecja-Dania-Niemcy-Polska wraz z monitoringiem poprawności jej funkcjonowania i przeniesieniem autorskich praw majątkowych w ramach projektu „Biking South Balitc!Promotion and development of the Baltic Sea Cycle Route (Route No. 10) in Denmark, Germany, Lithuania, Poland and Sweden”programu Interreg Południowy Bałtyk realizowanego z Programu Interreg Południowy Bałtyk, została wybrana firma:
Hand2band group sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, kod pocztowy 81-451, przy ul. Al. Zwycięstwa 96/98, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000623017, NIP: 1132912069, nr REGON: 36471578300000, o kapitale zakładowym w wysokości 5000 zł.

Wartość 2-letniej umowy wynosi 59 800,00 zł, brutto

!BSB listwa unijna z numerem umowy logotypy

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Turystyki pod numerem 58 326 83 50
lub adresem e-mail dt@pomorskie.eu

Adres siedziby

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Turystyki
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk