Aktualności

WYTYCZNE ROWEROWE Projektowanie i utrzymywanie turystycznych tras rowerowych w województwie pomorskim - przyjęte

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałą dokument „WYTYCZNE ROWEROWE Projektowanie i utrzymywanie turystycznych tras rowerowych w województwie pomorskim"

 

Jest to dokument zawierający zbiór rekomendacji i dobrych praktyk, dotyczących planowania, budowy i utrzymywania turystycznych tras rowerowych. Treści zawarte w niniejszej publikacji mają ułatwić projektowanie tras rowerowych zgodnie z aktualnym stanem prawnym, w sposób zapewniający wysoką jakość, spójność, bezpieczeństwo oraz  zadowolenie użytkowników. Uwzględnia również problematykę  ochrony przyrody i krajobrazu.

Wytyczne traktują trasy rowerowe jako narzędzie rozwoju turystyki i rekreacji, a jednocześnie jako część regionalnego systemu transportowego, służącego zabezpieczaniu codziennych potrzeb komunikacyjnych. Wskazują też na liczne powiązania obu tych funkcji, jak też ich wzajemną komplementarność jako kierunek rozwoju mobliności. Z uwagi na turystyczny kontekst opracowania, zakres dokumentu w dużej części uwzględnia wytyczne dla obszarów podmiejskich, wiejskich oraz niskozurbanizowanych, w tym wałów przeciwpowodziowych i dawnych nasypów kolejowych

Stosowanie zasad zwartych w dokumencie wpłynie pozytywnie na zachowanie optymalnego standardu budowy tras i szlaków rowerowych. realizowanych z funduszy unijnych jak i  z budżetów Jednostek Samorządu Terytorialnego i innych źródeł finasowania.

Przy jego opracowaniu oparto się o dobre praktyki i doświadczenia krajowe i międzynarodowe. W szczególności uwzględniono zalecenia holenderskiej organizacji CROW, wytyczne i standardy sieci Euro Velo opracowane przez Europejską Federację Cyklistów (ECF) a także dobre praktyki brytyjskiej organizacji National Cycle Network (Sustrans), stowarzyszenia EGWA (szlaki Greenways) i nasze krajowe rekomendacje Ministerstwa Infrastruktury czy też Stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP z czerwca 2019 w zakresie numeracji, standardu oznakowania i jakości krajowych tras rowerowych

Dokument „Wytyczne rowerowe - projektowanie i utrzymywanie turystycznych tras rowerowych w województwie pomorskim", jest rekomendacją Zarządu Województwa Pomorskiego do stosowania we wszystkich inwestycjach z zakresu turystyki i mobilności rowerowej w naszym regionie.

Opracowanie wykonane przy współpracy i na zlecenie Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przez zespół firmy VISION Management & Consulting sp. z o.o.

 

POBIERZ
WYTYCZNE ROWEROWE Projektowanie i utrzymywanie turystycznych tras rowerowych w województwie pomorskim 

view szablon artykułu

Najczęściej czytane

Pomorskie Trasy Rowerowe

Nadmorska trasa R10 (EuroVelo10), R13 Szlak Żelaznej Kutryny (EuroVelo13), R9 (EuroVelo 9) i Wiślana Trasa Rowerowa (WTR)

Kontakt PTR

Nadmorska trasa R10 (EuroVelo10), R13 Szlak Żelaznej Kutryny (EuroVelo13), R9 (EuroVelo 9) i Wiślana Trasa Rowerowa (WTR)