Aktualności

Subregionalna Trasa Rowerowa –podpisanie Listu Intencyjnego

30. pomorskich samorządowców podpisało się pod Listem Intencyjnym dotyczącym wyrażenia woli współpracy na rzecz realizacji, promocji i utrzymania Subregionalnej Trasy Rowerowej. Podpis na nim złożył również wicemarszałek województwa pomorskiego Wiesław Byczkowski

 

Subregionalna Trasa Rowerowa obejmować będzie południowe Kaszuby, Kociewie, Powiśle i Żuławy. Poprawi ona atrakcyjność turystyczną regionu, co  pozwoli na wydłużenie sezonu turystycznego poza miesiące letnie. Oprócz wartości turystycznej i rekreacyjnej, przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości związanej z obsługą turystów rowerowych (zobacz prezentacje).

2 lipca br. w Urzędzie Gminy Kościerzyna 30. pomorskich samorządowców podpisało się pod Listem Intencyjnym (zobacz) dotyczącym wyrażenia woli współpracy na rzecz realizacji, promocji i utrzymania Subregionalnej Trasy Rowerowej. Podpis na nim złożył również wicemarszałek województwa pomorskiego Wiesław Byczkowski.

Strony zobowiązały się do  współpracy przy realizacji, utrzymaniu i promocji długodystansowej trasy rowerowej  przebiegającej zgodnie z założeniami  przygotowanej na zlecenie Województwa Pomorskiego Koncepcji rozwoju sieci tras rowerowych w centralnej strefie województwa pomorskiego.

Szlak rowerowy wkomponuje się w planowaną międzynarodową trasę wiodącą z Berlina do Tallina, przebiegającą przez pięć państw: Niemcy, Polskę, Litwę, Łotwę i Estonię. Łączyć się będzie także z trasami EuroVelo 9 i 10. W przyszłości ma stać się elementem europejskiej sieci tras rowerowych Euro Velo.

Do końca tego roku przygotowane i sprecyzowane zostaną analiza finansowa tego przedsięwzięcia oraz standardy rowerowe. Planowane jest także umieszczenie  projektu w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030.

view szablon artykułu

Najczęściej czytane

Pomorskie Trasy Rowerowe

Nadmorska trasa R10 (EuroVelo10), R13 Szlak Żelaznej Kutryny (EuroVelo13), R9 (EuroVelo 9) i Wiślana Trasa Rowerowa (WTR)

Kontakt

Nadmorska trasa R10 (EuroVelo10), R13 Szlak Żelaznej Kutryny (EuroVelo13), R9 (EuroVelo 9) i Wiślana Trasa Rowerowa (WTR)