Aktualności

Powstaje koncepcja struktury przestrzennej tras rowerowych w województwie pomorskim

Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego rozpoczęło prace związane z opracowaniem koncepcji struktury przestrzennej rowerowych turystycznych tras krajowych i regionalnych oraz systemu transportu rowerowego miejskich obszarów funkcjonalnych w województwie pomorskim


Głównym celem koncepcji jest ustalenie przebiegu tras rowerowych mających kluczowe znaczenie z punktu widzenia województwa pomorskiego. Zakłada ona wprowadzenie hierarchicznej struktury tras rowerowych, na którą składać się będą w szczególności uzgodnione trasy o znaczeniu europejskim i krajowym, jak również stanowiące ich uzupełnienie trasy o charakterze regionalnym. Zgodnie z ustaleniami poczynionymi przez poszczególne województwa są nimi w szczególności trasy o długości nie mniejszej niż 30 kilometrów, które łączą się z co najmniej jedną trasą krajową lub co najmniej dwoma innymi trasami regionalnymi.

Prace nad koncepcją towarzyszą działaniom związanym z opracowaniem przez Zarząd Województwa Pomorskiego Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego. Program ten zidentyfikował bowiem potrzebę dalszego wsparcia infrastruktury turystycznej, w tym między innymi tras i połączeń rowerowych. 

Rozpoczęcie prac nad koncepcją wiąże się również z powstającym Regionalnym Planem Transportowym dla Województwa Pomorskiego do roku 2030, którego ważny element stanowić będą trasy rowerowe pełniące funkcje transportowe. Do takich tras należą w szczególności powiązania komunikacyjne w miejskich obszarach funkcjonalnych.

szczegóły: https://pbpr.pomorskie.pl/2021/06/koncepcja-tras-rowerowych/​ 

view szablon artykułu

Najczęściej czytane

Pomorskie Trasy Rowerowe

Nadmorska trasa R10 (EuroVelo10), R13 Szlak Żelaznej Kutryny (EuroVelo13), R9 (EuroVelo 9) i Wiślana Trasa Rowerowa (WTR)

Kontakt PTR

Nadmorska trasa R10 (EuroVelo10), R13 Szlak Żelaznej Kutryny (EuroVelo13), R9 (EuroVelo 9) i Wiślana Trasa Rowerowa (WTR)