Aktualności

Konsultacje - "Wytyczne do projektowania i utrzymania turystycznych tras rowerowych"

Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przekazuje do konsultacji dokumentu "Wytyczne do projektowania i utrzymania turystycznych tras rowerowych"

 

Dokument ma  stanowić podstawę do projektowania i wdrażania przedsięwzięć, obejmujących turystyczną infrastrukturę rowerową w województwie pomorskim, a w konsekwencji zapewnić wysoką jakość i trwałość efektów wspólnie zrealizowanych projektów, jak również ich ujednolicenie.

Ponadto opracowanie ma być inspiracją i instrukcją działań dla wszystkich podmiotów zainteresowanych tematyką rozwoju turystycznych tras rowerowych.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o konsultację dokumentu: "Wytyczne do projektowania i utrzymania turystycznych tras rowerowych" tak, aby odpowiadał on na potrzeby wszystkich podmiotów zaangażowanych w rozwój turystyki rowerowej w naszym regionie.  Prosimy o przekazanie niniejszego dokumentu zainteresowanym podmiotom i instytucjom.

Po zapoznaniu się z treścią wytycznych prosimy o przekazywanie swoich uwag i sugestii na załączonym formularzu, drogą mailową do dnia 14 stycznia 2020 r. na adres mailowy:  rowery@pomorskie.eu 

Z uwagi na obszerność materiału prosimy o precyzyjne wskazywanie zapisów, do których macie Państwo uwagi, jak też przekazywanie konkretnych propozycji zmian i uzupełnień w załączonym formularzu.   

  1. "Wytyczne do projektowania i utrzymania turystycznych tras rowerowy"-dokument
  2. Formularz konsultacyjny

 

view szablon artykułu

Najczęściej czytane

Kontakt