DOKUMENTY

Dokumenty strategiczne STR

!Pomorskie Wytyczne Rowerowe – Projektowanie i utrzymywanie turystycznych tras rowerowych w województwie pomorskim – AKTUALIZACJA 2023

W związku ze zmianami aktów prawnych Wytyczny zostały zaktualizowane, stan prawny na 01.2023 r.


!Pomorskie Wytyczne Rowerowe – Projektowanie i utrzymywanie turystycznych tras rowerowych w województwie pomorskim ISBN


Analiza Finansowa STR

Analiza Finansowa poszczególnych odcinków planowanej Subregionalnej Trasy Rowerowej

Zał. nr 3 Analiza Finansowa I Subregionalna Trasa Rowerowa

Analiza kosztowa budowy tras rowerowych w ramach Subregionalnej Trasy Rowerowej

Analiza Finansowa 2019 I Subregionalna Trasa Rowerowa


Subregionalna Trasa Rowerowa I Koncepcja

Subregionalna Trasa Rowerowa – koncepcja rozwoju sieci tras rowerowych w centralnej strefie województwa pomorskiego

STR Koncepcja 2018 I – mapa orientacyjna 200000

STR KONCEPCJA 2018 I Mapa orientacyjna planowanego przebiegu realizacji Subregionalnej Trasy Rowerowej (skala 1:200 000)

STR Koncepcja 2018 I – Mapa A3

Subregionalna Trasa Rowerowa – mapa przebiegów ujętych w Koncepcji 2018 (mapa_A3)

Karty zadań