CO TO PTR?

Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślanej Trasie Rowerowej R9

Cele przedsięwzięcia:

 1. Budowa 2 tras rowerowych o międzynarodowym znaczeniu:
  a. R-10 (EV 10) – wzdłuż Morza Bałtyckiego, ​​​​​​
  b. R-9 (EV 9) Wiślana Trasa Rowerowa– wzdłuż Wisły
 2. Wpisanie WTR oraz sieć europejskich tras rowerowych Euro Velo w narodowy produkt turystyczny
 3. Stworzenie na bazie WTR i trasy R-10 markowego produktu turystycznego Województwa Pomorskiego
 4. Utrwalenie wizerunku i marki Województwa Pomorskiego jako regionu przyjaznego dla rozwoju turystyki rowerowej (spójny, sieciowy i zintegrowany produkt turystyczny oraz istotny jego wyróżnik)
 5. Pobudzenie lokalnej gospodarki oraz powstanie nowych miejsc pracy

 

Główne zadania:

 1. Budowa ponad 660 km oznakowanych tras to tyle samo co z Gdańska do Pragi
 2. 85 miejsc postojowych dla rowerzystów
 3. budowa nowych dróg rowerowych
 4. przebudowa istniejących dróg publicznych i leśnych w zakresie przystosowania do ruchu rowerowego
 5. spójne oznakowanie tras
 6. modernizacja mostów i kładek

 

Projekt partnerski: 41 partnerów (7 beneficjentów w partnerstwach + 4 beneficjentów indywidualnych) – zobacz partnerstwa

Wartość projektu: ponad 150 mln PLN
Termin realizacji: 2017-2022
Inspirator i koordynator: Samorząd Województwa Pomorskiego
Beneficjenci: samorządy lokalne – gminy, miasta, powiaty
Współpraca: RDLP, Urzędem Morskim Gdynia, Słupsk

Logotypy - Fundusze Europejskie, RP, UMWP, UE 2