Przedsięwzięcia Strategiczne Województwa Pomorskiego
w ramach RPS Pomorska Podróż

Departament Infrastruktury
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
ul. Równa 19/21, 80-067 Gdańsk
tel. 58 32 68 614

e-mail: kajaki@pomorskie.eu 

   
Pomorskie Trasy Rowerowe Departament Turystyki
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
ul. Augustyńskiego 2 , 80-819 Gdańsk
tel. +48 58 326 83 50

e-mail: rowery@pomorskie.eu  
   
Pętla Żuławska Departament Infrastruktury
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
ul. Równa 19/21, 80-067 Gdańsk
tel. 58 32 68 614

e-mail: zatoka@pomorskie.eu 
   

 

Kluczowe dokumenty strategiczne przedsięwięć PSK, PTR, PZ ZG

Niniejszy dokument opisuje założenia strategii i komunikacji produktów turystycznych, tworzonych w ramach przedsięwzięcia strategicznego "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9".Przedstawiony jest także szeroko model wdrażania i promocji oraz utrzymania produktów turystyki rowerowej w regionie pomorskim, oparty o doświadczenia krajowe i zagraniczne w tym zakresie. Obejmuje on zarówno narzędzia dostępne w ramach przedsięwzięcia strategicznego (oraz innych przedsięwzięć, planowanych w ramach RPS Pomorska Podróż), jak i pozostałe działania samorządu województwa i innych podmiotów. Może to stanowić inspirację dla realizacji konkretnych działań i inicjatyw, wspierających budowę marki województwa pomorskiego jako atrakcyjnej destynacji turystyki rowerowej.
1 of 148
Pola użytkownika
false

Aktualności z przedsięwzięć RPS POMORSKA PODRÓŻ

Kładka pieszo-rowerowa w Ustce

W ramach Pomorskich Tras Rowerowych wybudowano i oddano do użytku kładkę pieszo-rowerową nad rzeką Słupią

Nowe odcinki Wiślanej Trasy Rowerowej w Stegnie i Gdańsku

Trwa budowa drogi rowerowej na koronie wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły od Mikoszewa do Drewnicy w Gminie Stegna. Gotowa jest już trasa EV9/WTR przez Wyspę Sobieszewską i jej połączenie z gminą Cedry Wielkie

Nowa przystań w Gdańsku Sobieszewo

Wybudowana od podstaw przystań żeglarska w Sobieszowie pod koniec września zostanie udostępniona dla żeglarzy

Ostrowo, kolejna miejscowość na szlaku R10

Nowa trasa rowerowa wzdłuż rzeki Czarna Woda w gminie Władysławowo odebrana

Powstaje Wiślana Trasa Rowerowa w Gminie Stegna

Trwa budowa drogi rowerowej na koronie wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły od Mikoszewa do Drewnicy