Pomorskie Trasy Rowerowe   Pętla Żuławska 
Departament Infrastruktury
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 

ul. Równa 19/21,
80-067 Gdańsk

tel. 58 32 68 614
e-mail: kajaki@pomorskie.eu
Departament Turystyki i Promocji
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Augustyńskiego 2 
80-819 Gdańsk
tel. +48 58 326 83 50
e-mail:
rowery@pomorskie.eu
Departament Infrastruktury
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 

ul. Równa 19/21,
80-067 Gdańsk

tel. 58 32 68 614
e-mail:
zatoka@pomorskie.eu