CROSSBALT

Rewitalizacja zabytków i promocja transgranicznych szlaków turystyki kulturowej obszaru południowego Bałtyku – CROSSBALT nr projektu 2005/145
Partnerzy Projektu:

 1. Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna (Partner Wiodący)
 2. Administracja Samorządu Miasta i Regionu Silute (Partner Finansowy)
 3. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 4. Muzeum Historyczne Miasta Gdańsk
 5. Gmina Miejska Pruszcz Gdański
 6. Powiat Wejerowski
 7. Centrum Informacji Turystycznej oraz Przedsiębiorczości miasta Šilutė
 8. Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Gdańskiego

Całkowity budżet projektu:
382 000 EUR (100%)
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
286 500 EUR (75%)

Termin rozpoczęcia Projektu:
kwiecień 2006
Termin zakończenia Projektu:
marzec 2008

Działania PROT w ramach projektu:

 • koordynacja i nadzór nad realizacją całego projektu,
 • wykonanie i ustawienie na terenie województwa pomorskiego
  60 znaków turystycznych E -22A,
 • oznakowanie 4 samochodowych szlaków turystycznych
  – Szlak Zamków Gotyckich,
  – Szlak Zabytków Hydrotechniki,
  – Szlak Bursztynowy,
  – Szlak Latarni Morskich,
 • promocja regionu na gdańskich targach turystycznych
  w latach 2006, 2007,
 • opracowanie materiałów promocyjnych o szlakach
  turystyki kulturowej w województwie pomorskim.

Działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach projektu:

 • utworzenie i rozbudowa regionalnego portalu turystycznego, kompatybilnego z Internetowym Systemem Informacji Turystycznej (ISIT)
 • opracowanie koncepcji rozwoju szlaków turystyczny w regionie pomorskim
  – Szlak Zamków gotyckich,
  – Szlak Zabytków Hydrotechniki,
  – Szlak Bursztynowy,
  – Szlak Latarni Morskich,
 • przygotowanie projektu oznakowania dróg wojewódzkich i krajowych województwa pomorskiego znakami E-22A,
 • opracowanie i wydanie publikacji dotyczącej standardów znakowania szlaków turystycznych
 • przygotowanie wirtualnej mapy województwa pomorskiego.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wszelkich informacji na temat projektu udziela:
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
Długi Targ 8-10
80-958 Gdańsk
Tel./fax +48 58 32 33 203