Pomorskie Trasy Rowerowe

Nadmorska trasa R10 (EuroVelo10), R13 Szlak Żelaznej Kutryny (EuroVelo13), R9 (EuroVelo 9) i Wiślana Trasa Rowerowa (WTR)

!Pomorskie
to region, który już teraz daje wiele radości z podróżowania, wypoczywania i poznawania jego dziedzictwa za kierownicy roweru.
 
Wsiądź na rower, chwyć za kierownicę!
Dwie trasy międzynarodowe, EuroVelo 9 (R9) i Wiślana Trasa Rowerowa oraz i EuroVelo 10 (R10) i EuroVelo 13, wiodą m.in. przez tereny nadmorskie jak i nadwiślane, gdzie znajdziemy walory kulturowe, krajobrazowe i przyrodnicze. 
 
     
 
Ruszaj! Odkryj !Pomorskie.
Przedsięwzięcie strategiczne, którego inspiratorem jest Samorząd Województwa Pomorskiego, zakłada wybudowanie dwóch długodystansowych tras rowerowych EuroVelo 10/13 oraz EuroVelo 9/Wiślana Trasa Rowerowa - WTR. Ponad 600 km tras turystycznych z dedykowaną infrastrukturą i spójnym oznakowanie, taką jak tablice informacyjne, miejsca odpoczynku dla rowerzystów czy kompleksy małej architektury pozwolą poznać urokliwe miejsca regionu a także umożliwią sprawny przejazd turystom rowerowym długodystansowym.
Przebieg tras wpisuje się w sieć ogólnoeuropejskich szlaków rowerowych Euro Velo. 
 
Stworzone w ramach przedsięwzięcia trasy stanowić będą unikalny produkt turystyczny łączący turystykę aktywną z turystyką kulturową i przyrodniczą. Turysta przemierzający szlaki otrzyma pakiet unikalnych w skali kraju, walorów krajobrazowych (pas nadmorski, Delta i Dolina Wisły, równinny obszar Żuław), przyrodniczych (m.in. Nadmorski Park Krajobrazowy, Słowiński Park Narodowy) i kulturowych (Kaszuby, Kociewie, Żuławy, Powiśle, Trójmiasto).
 

          

 
Projekt zakłada budowę nowych dróg rowerowych, wykorzystanie dróg publicznych o niskim natężeniu ruchu, wykorzystanie utwardzonych dróg leśnych i wałów przeciwpowodziowych Wisły, budowę infrastruktury dla rowerzystów, a także oznakowanie całości zgodnie z obowiązującymi przepisami. Z uwagi na realizację przez samorząd województwa pomorskiego drugiego turystycznego przedsięwzięcia „Pomorskie Szlaki Kajakowe", oba projekty prowadzone będą równocześnie i wzajemnie będą się uzupełniały.
 
Wykorzystane zostaną m.in. drogi publiczne o niskim natężeniu ruchu, drogi gruntowe, wały przeciwpowodziowe, drogi leśne, drogi miejskie, zapewniając bezpieczny i wygodny przejazd rowerem dla rodzin z dziećmi jak i doświadczonych turystów rowerowych.

Na samych wałach wiślanych planowana jest trasa o długości około 30 km. Nawierzchnia zostanie dostosowana do panujących warunków terenowych na danym odcinku, uwzględniając uwarunkowania prawne i środowiskowe.  

Wiemy doskonale, że trasy EV10/13 i EV9/WTR wraz z łącznikami R9 i R10 mają jeszcze kilka miejsc trudno przejezdnych odbierających przyjemność z jazdy. Dlatego chcąc uniknąć nieprzyjemnych przygód związanych z utrudnieniami na planowanych i budowanych odcinkach tras prosimy śledzić nasz profil na facebooku lub kontaktować się z zespołem rowerowym za pośrednictwem e-maila. 
Zespół rowerowy realizujący Przedsięwzięcie jest w stanie zasugerować dogodną trasę przejazdu.

Dla obu tras dedykowana zostanie infrastruktura towarzysząca w postaci miejsc postojowych dla rowerzystów. Architektura tej infrastruktury będzie wykorzystywać nowoczesny design oraz nawiązywać do dziedzictwa kulturowego danego obszaru poprzez odpowiednią kolorystykę czy elementy dekoracyjne. 
Punkty postojowe w dużej części aranżowane będą na istniejących miejscach, które zostaną doposażone w odpowiednie elementy ( np. tablica informacyjna, wiata, ławki, stoły, pawilon turystyczny).
Chcesz poznać czym sa Pomorskie Trasy Rowerowe - czytaj więcej. 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2014 - 2020
view szablon artykułu

Polub nas !

 

MAPA - projekt PTR

Kontakt

Michał Bieliński - Kierownik Przedsięwzięcia Strategicznego

Piotr Książek
Tomasz Legutko

Departament Turystyki
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 

tel. 58 32 68 360
tel. 58 32 68 327 
e-mail: rowery@pomorskie.eu

F: https://www.facebook.com/PomorskieTrasyRowerowe