Kiedy Pętla Żuławska zostanie zamknięta, będzie można bez schodzenia na ląd przepłynąć z Gdańska przez Malbork i Elbląg do Krynicy Morskiej. Projekt wpisuje się w Międzynarodową Drogę Wodną E-70, która łączy Zalew Wiślany z Europą Zachodnią.
Województwo pomorskie jest jednym z piękniejszych regionów Polski. Szczególnie wyróżnia się krajobraz ziem leżących w Delcie Wisły i obszarze Zalewu Wiślanego. Bogactwem tego terenu są liczne akweny i budowle hydrotechniczne, z których wiele ma wartość zabytkową.
 
Samorządy województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, wraz z samorządami lokalnymi i pozostałymi partnerami (m.in. Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku), przystąpiły do rewitalizacji tutejszych szlaków wodnych. Zwieńczeniem prac będzie połączenie obszaru Delty Wisły z europejskimi drogami wodnymi. Służy temu, realizowany od 2010 roku, „Program rozwoju dróg wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego", którego liderem jest Pomorskie.  
Efektem dotychczasowych prac jest m.in. projekt „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I". Obszar objęty projektem to tereny Żuław i Zalewu Wiślanego wraz z Mierzeją Wiślaną, czyli łącznie 11 gmin i jeden powiat w województwach pomorskim i warmińsko-mazurskim.

Mapa realizacji I etapu projektu

Projekty realizowane w ramach I etapu 
Pętli Żuławskiej

Twórcom Pętli Żuławskiej przyświeca idea utworzenia, spełniającej wysokie standardy, unikatowej sieci portów i przystani żeglarskich oraz pomostów cumowniczych. Sieć będzie służyć zarówno amatorom sportów wodnych, jak i turystom, których „Pętla" ma zachęcić do częstych wizyt na Pomorzu.
  
Zakończenie realizacji I etapu inwestycji planowane jest na maj 2012 roku. Do tego czasu powstaną m.in. przystanie żeglarskie w Braniewie, Nowej Pasłęce, Malborku. Nad śluzą w Przegalinie zostanie zbudowany most zwodzony. Podróżujący wodą będą mieli do dyspozycji pomosty cumownicze w Tczewie czy Drewnicy.
Realizowane inwestycje będzie można zobaczyć na powstającej właśnie stronie internetowej projektu www.petla-zulawska.pl, która wspólnie z innymi zsynchronizowanymi działaniami marketingowymi tworzy spójny System Informacji i Promocji.
  
Finansowanie projektu
Planowana łączna wartość I etapu projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej" wynosi około 82,7 mln zł, w tym dofinansowanie unijne – 49,1 mln zł (60 proc. kosztów kwalifikowanych).
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka", oś priorytetowa „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym", działanie 6.4 „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym".
 
Dodaktowe informacje na stronach:
 
 
Źródło: Departament Koordynacji Projektów Województwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
Oprac. LJ
 
 
 
~ Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość ~

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Kontakt

Rafał Wasil
Przemysław Brozdowski 

Departament Infrastruktury
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 

tel. 58 32 68 177 - Rafał Wasil
tel. 58 32 68 171 - Przemysław Brozdowski

 

OFICJALNA STRONA INTERNETOWA
http://petla-zulawska.pl