INFORMACJA

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1931) praca Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oparta została w dużej mierze na pracy zdalnej, jednak z zapewnieniem  ciągłości realizowanych przez Departament zadań.

W związku z tym ograniczony zostaje kontakt z klientami Departamentu. 

Sprawy załatwiane są w sposób zdalny: telefonicznie, mailowo lub też za pośrednictwem e-PUAP.

W wyjątkowych sytuacjach możliwa jest obsługa interesantów po uprzednim telefonicznym umówieniu się na wizytę w Urzędzie.

Aktualności

Zgłoś kandydata do Nagród Marszałka Województwa Pomorskiego za zasługi dla rozwoju turystyki za 2019 rok.

Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego za zasługi dla rozwoju turystyki, przyznawana jest w celu promowania oraz wspierania najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw przyczyniających się do podnoszenia atrakcyjności turystycznej regionu oraz rozwoju pomorskiej gospodarki turystycznej.

 

Nagroda przyznawana jest w pięciu kategoriach:

  • Wydarzenie roku
  • Innowacja w turystyce
  • Oferta turystyczna
  • Osobowość roku
  • Inwestycja w turystyce

Szczególnym wyróżnieniem jest Nagroda Główna „Gryfa Pomorskiego", przyznawana za całokształt działalności osobom, których pasja i zaangażowanie przekłada się na osiągnięcia stanowiące znaczący wkład na rzecz budowania marki turystycznej województwa pomorskiego.

Kandydatów do nagród  można zgłaszać pisemnie lub drogą elektroniczną na formularzu wniosku (do pobrania poniżej), w terminie od 1 lipca do 15 sierpnia 2020 r. (decyduje data wpływu wniosku do UMWP), z dopiskiem „Nagroda Marszałka WP za zasługi dla rozwoju turystyki".

Pisemne złożenie wniosku na adres:

Departament Turystyki
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

lub osobiście w siedzibie Departamentu Turystyki przy ul. Augustyńskiego 2, pok. 33.

ZALECANE SKŁADANIE WNIOSKÓW DROGĄ ELEKTRONICZĄ!!!

Elektroniczne złożenie wniosku na adres:

dt@pomorskie.eu, d.grabska@pomorskie.eu 

(tytuł wiadomości: Nagroda Marszałka WP za zasługi dla rozwoju turystyki)
 

Jeden Wnioskodawca może złożyć łącznie maksymalnie trzy wnioski, przy czym jedna kandydatura może zostać zgłoszona tylko do jednej kategorii.

Do wniosku należy dołączyć załącznik nr 1 do Regulaminu dostępny poniżej.

Prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem przyznawania nagród.                                                    Ewentualne pytania dotyczące procedury zgłaszania kandydatów do nagrody prosimy kierować na adres e-mail: d.grabska@pomorskie.eu

W związku z zagrożeniem koronawirusem wyniki ogłoszone zostaną na stronie dt.pomorskie.eua uroczyste wręczenie nagród Marszałka Województwa Pomorskiego,  w tym nagrody „Gryfa Pomorskiego" za zasługi dla rozwoju turystyki w województwie pomorskim za 2019 rok nastąpi podczas regionalnych obchodów światowego dnia turystyki w 2021 roku


Załączniki:

1. Regulamin przyznawania Nagrody Marszałka WP

2. Zał. Nr 1 do Regulaminu_Oświadczenie

3. Zał. Nr 2 do Regulaminu_Wniosek

4. Zał. Nr 4 do regulaminu_Kryteria

 

 

view szablon artykułu

Deklaracja dostępności

 

!Pomorskie.Travel poleca

Polub nas !