Aktualności

Zgłoś kandydata do Nagród Marszałka Województwa Pomorskiego za zasługi dla rozwoju turystyki za 2018 rok.

Podczas Regionalnych Obchodów Światowego Dnia Turystyki, Marszałek Województwa Pomorskiego nagrodzi osoby, instytucje oraz podmioty gospodarcze, których działalność w 2018 roku miała szczególnie istotny wpływ na rozwój pomorskiej turystyki.

Regionalne Obchody Światowego Dnia Turystyki pod hasłem: "Turystyka i miejsca pracy: lepsza przyszłość dla wszystkich", odbędą się 4 października 2019 roku w Centrum św. Jana w Gdańsku (Kościół św. Jana).

Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego za zasługi dla rozwoju turystyki, przyznawana jest w celu promowania oraz wspierania najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw przyczyniających się do podnoszenia atrakcyjności turystycznej regionu oraz rozwoju pomorskiej gospodarki turystycznej. Nagroda przyznawana jest w pięciu kategoriach:

  • Wydarzenie roku
  • Innowacja w turystyce
  • Oferta turystyczna
  • Osobowość roku
  • Inwestycja w turystyce

Szczególnym wyróżnieniem jest Nagroda Główna „Gryfa Pomorskiego", przyznawana za całokształt działalności osobom, których pasja i zaangażowanie przekłada się na osiągnięcia stanowiące ogromny wkład
na rzecz kreowania marki turystycznej województwa pomorskiego.

Kandydatów do Nagrody i Nagrody Głównej można zgłaszać wyłącznie pisemnie na formularzu wniosku (do pobrania poniżej), w terminie od 1 do 30 czerwca 2019 r. (decyduje data wpływu wniosku do UMWP), z dopiskiem „Nagroda Marszałka za zasługi dla rozwoju turystyki" na adres:

Departament Turystyki
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

Wniosek można również złożyć osobiście w siedzibie Departamentu Turystyki przy ul. Augustyńskiego 2, pok. 33.

UWAGA!!! Nowa lokalizacja siedziby Departamentu Turystyki

 

Jeden Wnioskodawca może złożyć łącznie maksymalnie trzy wnioski, przy czym jedna kandydatura może zostać zgłoszona tylko do jednej kategorii.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na zgłoszenie kandydatury
do Nagrody oraz na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie ze wzorem do pobrania.

Prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem przyznawania Nagród. Ewentualne pytania ws. procedury zgłaszania kandydatów do Nagrody prosimy kierować na adres e-mail: d.grabska@pomorskie.eu

 

DO POBRANIA

1. Regulamin przyznawania Nagrody Marszałka

2. Zał. Nr 1 do Regulaminu_kryteria

3. Zał. Nr 2 do Regulaminu_wniosek

4. Klauzula informacyjna

view szablon artykułu

 

!Pomorskie.Travel poleca

Polub nas !