INFORMACJA

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1931) praca Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oparta została w dużej mierze na pracy zdalnej, jednak z zapewnieniem  ciągłości realizowanych przez Departament zadań.

W związku z tym ograniczony zostaje kontakt z klientami Departamentu. 

Sprawy załatwiane są w sposób zdalny: telefonicznie, mailowo lub też za pośrednictwem e-PUAP.

W wyjątkowych sytuacjach możliwa jest obsługa interesantów po uprzednim telefonicznym umówieniu się na wizytę w Urzędzie.

Aktualności

Zgłoś kandydata do Nagród Marszałka Województwa Pomorskiego za zasługi dla rozwoju turystyki za 2018 rok.

Podczas Regionalnych Obchodów Światowego Dnia Turystyki, Marszałek Województwa Pomorskiego nagrodzi osoby, instytucje oraz podmioty gospodarcze, których działalność w 2018 roku miała szczególnie istotny wpływ na rozwój pomorskiej turystyki. Regionalne Obchody Światowego Dnia Turystyki pod hasłem: "Turystyka i miejsca pracy: lepsza przyszłość dla wszystkich", odbędą się 4 października 2019 roku w Centrum św. Jana w Gdańsku (Kościół św. Jana).

 

Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego za zasługi dla rozwoju turystyki, przyznawana jest w celu promowania oraz wspierania najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw przyczyniających się do podnoszenia atrakcyjności turystycznej regionu oraz rozwoju pomorskiej gospodarki turystycznej. Nagroda przyznawana jest w pięciu kategoriach:

  • Wydarzenie roku
  • Innowacja w turystyce
  • Oferta turystyczna
  • Osobowość roku
  • Inwestycja w turystyce

Szczególnym wyróżnieniem jest Nagroda Główna „Gryfa Pomorskiego", przyznawana za całokształt działalności osobom, których pasja i zaangażowanie przekłada się na osiągnięcia stanowiące ogromny wkład na rzecz kreowania marki turystycznej województwa pomorskiego.

 

Uwaga zmiana regulaminu!

W dniu 25.06.2019 Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął Uchwałę nr. 636/55/19 w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania Nagród Marszałka Województwa Pomorskiego, w tym Nagrody „Gryfa Pomorskiego" za zasługi dla rozwoju turystyki w Województwie Pomorskim.

 

Kandydatów do Nagrody i Nagrody Głównej można zgłaszać pisemnie lub drogą elektroniczną na formularzu wniosku (do pobrania poniżej), w terminie od 1 lipca do 15 sierpnia 2019 r. (decyduje data wpływu wniosku

do UMWP), z dopiskiem „Nagroda Marszałka za zasługi dla rozwoju turystyki".

Pisemne złożenie wniosku na adres:

Departament Turystyki
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

lub osobiście w siedzibie Departamentu Turystyki przy ul. Augustyńskiego 2, pok. 33.

UWAGA!!! Nowa lokalizacja siedziby Departamentu Turystyki

 

Elektroniczne złożenie wniosku na adres:

dt@pomorskie.eu (tytuł wiadomości: Nagroda Marszałka za zasługi dla rozwoju turystyki)
 

Jeden Wnioskodawca może złożyć łącznie maksymalnie trzy wnioski, przy czym jedna kandydatura może zostać zgłoszona tylko do jednej kategorii.

Do wniosku należy dołączyć załącznik nr 1 do Regulaminu dostępny poniżej.

Prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem przyznawania Nagród. Ewentualne pytania ws. procedury zgłaszania kandydatów do Nagrody prosimy kierować na adres e-mail: d.grabska@pomorskie.eu

 

1. Regulamin przyznawania Nagrody Marszałka

2. Zał. Nr 1 do Regulaminu_Oświadczenie

3. Zał. Nr 2 do Regulaminu_Wniosek

4. Zał. Nr 4 do regulaminu_Kryteria

 

view szablon artykułu

Deklaracja dostępności

 

!Pomorskie.Travel poleca

Polub nas !