Aktualności

OBRADY ZESPOŁU MERYTORYCZNEGO ds. TURYSTYKI PRZY KONWENCIE MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP W GDAŃSKU

1 stycznia br. rozpoczęło się półroczne przewodnictwo województwa pomorskiego w Konwencie Marszałków Województw RP, stąd w dniu 2.04.2019 w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, odbyły się obrady zespołu merytorycznego ds. turystyki przy Konwencie Marszałków RP.


To wyjątkowo liczny zespół, gdyż skupia reprezentantów województw – przedstawicieli urzędów marszałkowskich odpowiedzialnych za turystykę  oraz regionalnych organizacji turystycznych. Taki skład z jednej strony pozwala na wszechstronne przedyskutowanie bieżących spraw, istotnych ze względu na rozwój turystyczny naszego kraju z drugiej zaś wskazuje na partnerstwo stron i wzajemny szacunek poglądów i stanowisk reprezentowanych w trakcie obrad zespołu.

Podczas spotkania przedstawione zostały kierunki i konkretne działania Polskiej Organizacji Turystycznej na rynku krajowym. Certyfikat POT produktów turystycznych czy konkurs EDEN pozwalają na wyróżnienie ciekawych i ponadregionalnych inicjatyw środowiska turystycznego.

Prezentacje dotyczące współpracy ponadregionalnej oraz dobrych praktyk współdziałania z instytucjami państwowymi, takimi jak GDDKiA, Lasy Państwowe czy Wody Polskie, przedstawione przez województwo pomorskie oraz wielkopolskie, wskazały na potencjalne możliwości rozwiązywania problemów  i opracowywania systemowych rozwiązań o zasięgu krajowym.

Zespół dyskutował również nad zasadami współpracy samorządów regionalnych z regionalnymi organizacjami turystycznymi. W kontekście planowanych zmian ustawowych i współpracy instytucji na poziomie krajowym i regionalnym, ustalenie podziału kompetencji, zasad realizacji celów i zadań jest kluczowe. Poruszono kwestie współpracy ponadregionalnej, poszerzenia świadomości samorządów na temat zadań regionalnych organizacji, w tym współpracy z branżą turystyczną. W istotnych kwestiach zostaną wypracowane stanowiska jako propozycja dla Konwentu Marszałków Województw RP.

Marta Chełkowska

Przewodnicząca obrad.

 

view szablon artykułu

 

!Pomorskie.Travel poleca

Polub nas !