INFORMACJA

W związku z zagrożeniem koronawirusem i przejściem części pracowników na system pracy zdalnej rekomendujemy rezygnację z wizyt w urzędzie i kontakt z nami za pomocą środków elektronicznych: e-mail, e-puap.

Dokumenty prosimy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, znajdującej sie przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku

 

Aktualności

Nowe zasady konkursu grantowego

Nowe zasady konkursu grantowego obowiązują od 1 marca 2019. r. Zmiany dotyczą nowych wzorów ofert, umów i sprawozdań, na podstawie których przeprowadzane są otwarte konkursy ofert.

 

W związku z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057)
od 1 marca bieżącego roku obowiązują nowe wzory ofert, umów i sprawozdań, na podstawie których przeprowadzane są otwarte konkursy ofert. Zmieniło się również podejście co do istoty projektów proponowanych przez organizacje pożytku publicznego. Uproszczenie części finansowej oferty z jednej strony spowodowało ułatwienia w planowaniu kosztorysu i wypełnieniu kalkulacji kosztów, z drugiej jednak, przeniosło ciężar uwagi na merytoryczną zawartość oferty.

W tym roku na otwarty konkurs ofert „Rozwój turystyki i krajoznawstwa w województwie pomorskim w roku 2020" przeznaczono na granty 80 000 zł. Dotacja na wsparcie organizacji danego projektu nie może przekroczyć 20 000 zł.

Nowe wzory ofert wymogły wprowadzenie zmian w dotychczasowym ogłoszeniu o konkursie.

Poniżej kilka wskazówek, na które warto zwrócić uwagę przy wypełnianiu oferty.

 

      Rezultaty

W ogłoszeniu zamieszczony został otwarty katalog rezultatów, do których oferent powinien dopasować rezultat, jaki chce osiągnąć poprzez realizację zadania. Wybrać można jeden bądź kilka
z wymienionych, co jednak nie oznacza, że oferent nie może zadeklarować dodatkowych rezultatów. Warto podkreślić, że podczas rozliczania sprawozdania końcowego z wykonania zadania, to właśnie osiągnięcie zakładanych rezultatów stanowić będzie podstawę do pozytywnej lub negatywnej oceny.

  

    Wskaźniki oraz oczekiwane źródła danych o osiągniętych wskaźnikach

Nowy wzór oferty wymaga również podania wskaźników i sposobu ich mierzenia, jaki oferent zastosuje przy szacowaniu poziomu osiągniętych rezultatów. Dla ułatwienia, w ogłoszeniu podano przykładowe wskaźniki i źródła.

 

    Szacowanie ryzyka (opcja dodatkowa)

Podczas realizacji zadania zawsze mogą pojawić się trudności, które uniemożliwią osiągnięcie zadeklarowanych rezultatów, istotne jest to, by diagnoza dotyczyła ryzyka, na które oferent nie ma wpływu (np. pogorszenie się warunków pogodowych).

 

    Załączniki

Nowy wzór oferty nie przewiduje składania dodatkowych informacji lub załączników. Na końcu formularza znajduje się oświadczenie, w którym oferent deklaruje, iż wszystkie informacje podane
w ofercie, a także podpisy pod dokumentem, zgodne są z aktualnym stanem prawnym. Dopiero na etapie podpisywania umów grantowych oferent poproszony zostanie o przygotowanie stosownych dokumentów potwierdzających złożoną deklarację. W przypadku stwierdzenia uchybień Zleceniodawca ma obowiązek odstąpić od podpisania umowy.

 

Tegoroczny konkurs „Rozwój turystyki i krajoznawstwa w województwie pomorskim w roku 2020" przyniesie rewolucyjne zmiany zarówno dla oferentów, jak i Zleceniodawcy. Niezmiernie ważne jest, by oferent przy wypełnianiu oferty postępował rozważnie, deklarując rezultaty, które pragnie osiągnąć.

Oba ogłoszenia konkursowe znaleźć można na platformie www.witkac.pl. Wypełnienie ofert za pośrednictwem witkac.pl nie zwalnia z obowiązku złożenia w Urzędzie podpisanej papierowej wersji.

Oferty należy składać zarówno w systemie Witkac.pl (www.witkac.pl), jak i w formie papierowej do
11 lutego 2020 roku do godz. 15.45.

Oferty w wersji papierowej można składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego bądź przesłać na adres:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

 

 

Uchwała nr 29/112/20

Załącznik nr 1 do uchwały nr 29/112/20

Załącznik nr 2 do uchwały nr 29/112/20

view szablon artykułu

Deklaracja dostępności

 

!Pomorskie.Travel poleca

Polub nas !