PARTNERSTWA PTR

Partnerstwa Pomorskich Tras Rowerowych

Rowerem przez Pomorskie / 33 gminy z 41 objętych przedsięwzięciem

pomorskie kołem się kręci (98) Pomorskie Trasy Rowerowe 2x pomorskie kołem się kręci (41)

W ramach projektów powstaną trasy rowerowe: R-10 (docelowo EuroVelo 10 i 13) – wzdłuż morza, od strony Ustki przez Łebę, Władysławowo, Trójmiasto, Nowy Dwór Gdański oraz Krynicę Morską, aż do wschodniej granicy województwa oraz R-9 zwana Wiślaną Trasą Rowerową (docelowo EuroVelo 9) – przez Żuławy Gdańskie, Tczew, Gniew i Kwidzyn aż po południową granicę województwa. Efektem zaplanowanych działań będzie spójna oferta łącząca turystykę aktywną z turystyką kulturową i przyrodniczą, z których skorzystać będą mogli mieszkańcy Pomorza oraz osoby odwiedzające region z kraju i zagranicy.

Dzięki realizowanym projektom zbudowane zostaną nowe trasy rowerowe a także wykorzystane zostaną dla ruchu rowerowego drogi publiczne o niskim natężeniu ruchu oraz wały przeciwpowodziowe rzeki Wisły . Powstanie ponad 600 km tras o różnych nawierzchniach, w tym w szczególności o nawierzchni bitumicznej, charakteryzującej się wysokim komfortem dla podróżujących rowerem. Z myślą o rowerzystach powstanie również dodatkowa infrastruktura na trasach – 73 miejsc wypoczynku ze stołami i ławeczkami, stojakami na rowery i tablicami informacyjnymi. Inwestycje te przyczynią się do poprawy dostępności walorów przyrodniczych i kulturowych regionu, dzięki czemu zwiększy się konkurencyjność oferty turystycznej regionu poprzez wykreowanie nowych produktów turystycznych. Ponadto nowe trasy wpiszą się w europejską sieć długodystansowych szlaków rowerowych EuroVelo stając się dzięki temu częścią międzynarodowego systemu rowerowego. Całkowita wartość wszystkich projektów to ponad 141 mln zł, z czego ponad 73 mln zł stanowi unijne dofinansowanie. Umowy na realizację projektów podpiszą Partnerzy Wiodący: miasta Gdańsk, Gdynia, Tczew i Krynica Morska oraz gminy: Kwidzyn, Puck, Pruszcz Gdański, Władysławowo oraz Nowy Dwór Gdański. Władze Sopotu umowę o dofinansowanie projektu podpisały w dniu 7 grudnia br. Projekty będą realizowane również na terenie partnerów projektów – miast Sztum, Kwidzyn, Hel, Puck, Pruszcz Gdański oraz gmin: Miłoradz, Ryjewo, Sztum, Sadlinki, Tczew, Subkowy, Pelpin, Gniew, Stegna, Sztutowo, Choczewo, Jastarnia, Kosakowo, Krokowa, Cedry Wielkie, Ostaszewo, Lichnowy oraz powiatu nowodworskiego.

Logotypy - Fundusze Europejskie, RP, UMWP, UE 2

Partnerstwa:

 1. Gdańsk
 2. Gdynia
 3. Sopot
 4. Władysławowo
 5. Partnerstwo Gminy Puck
 6. Partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański
 7. Partnerstwo Miasta Tczew
 8. Partnerstwo Krynicy Morskiej
 9. Partnerstwo Gminy i Miasta Nowy Dwór Gdański
 10. Partnerstwo Gminy Kwidzyn
 11. Partnerstwo Miast Słupska i Ustki
 12. Partnerstwo Gminy Ustka

Miasto Gdańsk

Tytuł projektu nr 1: „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 – odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk”
Wartość projektu: 10 003 789,26 PLN
Dofinansowanie: 3 965 386,30 PLN

Tytuł projektu nr 2: „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 – odcinek R-10 Gdańsk”
Wartość projektu: 19 234 953,00 PLN
Dofinansowanie: 7 624 512,79 PLN

Jako jeden z Beneficjentów przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9″, realizuje na swoim terenie fragmenty międzynarodowych tras rowerowych R-10 i Wiślanej Trasy Rowerowej R-9, które docelowo będą wpisywać się w europejski system EuroVelo.


Miasto Gdynia

Tytuł projektu: „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym – utworzenie trasy R-10 na obszarze Gdyni”

Wartość projektu: 14 070 000 PLN
Dofinansowanie: 8 160 600 PLN

Jako jeden z Beneficjentów przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9″, realizuje na swoim terenie fragment międzynarodowej trasy rowerowej R-10, która docelowo będzie wpisywać się w europejski system EuroVelo.


Miasto Sopot

Tytuł projektu: „ Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – odcinek Sopot”
Wartość projektu: 9 640 031,93 PLN
Dofinansowanie: 3 821 308,66 PLN

Jako jeden z Beneficjentów przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9″, realizuje na swoim terenie fragment międzynarodowej trasy rowerowej R-10, która docelowo będzie wpisywać się w europejski system EuroVelo.


Partnerstwo Miasta Tczew

Tytuł projektu: „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Miasta Tczewa”

Wartość projektu: 13 388 334,24 PLN
Dofinansowanie: 5 466 263,19 PLN

Jako jeden z Partnerów Wiodących przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9″, wspólnie z gminami Tczew, Subkowy, Pelplin i Gniew realizują na swoim terenie fragment Wiślanej Trasy Rowerowej R-9, która docelowo będzie wpisywać się w europejski system EuroVelo.


Partnerstwo Gminy Krynica Morska

Tytuł projektu: „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa rowerowa R-9 – partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska”

Wartość projektu: 10 953 416,55 zł
Dofinansowanie: 6 977 326,34 zł

Jako jeden z Partnerów Wiodących przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9″, wspólnie z gminą Gmina Stegna, Sztutowo realizują na swoim terenie fragmenty międzynarodowych tras rowerowych R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9, które docelowo będą wpisywać się w europejski system EuroVelo.


Partnerstwo Gminy Kwidzyn

Tytuł projektu: „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Kwidzyn”

Wartość projektu: 14 923 209,93 PLN
Dofinansowanie: 7 332 095,99 PLN

Jako jeden z Partnerów Wiodących przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9″, wspólnie z gminami Sztum, Ryjewo, Sadlinki, Miłoradz oraz miastem Kwidzyn realizują na swoim terenie fragment Wiślanej Trasy Rowerowej R-9, która docelowo będzie wpisywać się w europejski system EuroVelo.


Partnerstwo Gminy Nowy Dwór Gdański

Tytuł projektu: „Pomorskie Trasy Rowerowe – Rowerem przez Żuławy – partnerstwo Gminy Nowy Dwór Gdański”

Wartość projektu: 12 259 073,40 zł
Dofinansowanie: 7 809 029,76 zł

Jako jeden z Partnerów Wiodących przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9″, wspólnie z gminą Lichnowy, Ostaszewo, Stegna oraz Powiatem Nowodworskim realizują na swoim terenie fragmenty międzynarodowych tras rowerowych R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9, które docelowo będą wpisywać się w europejski system EuroVelo.


Władysławowo

Tytuł projektu: „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Gmina Władysławowo”
Wartość projektu: 10 679 614,03 PLN
Dofinansowanie: 6 710 851,71 PLN

Jako jeden z Beneficjentów przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9″, realizuje na swoim terenie fragment międzynarodowej trasy rowerowej R-10, która docelowo będzie wpisywać się w europejski system EuroVelo.


Partnerstwo Gminy Puck

Tytuł projektu: „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Puck”

Wartość projektu: 14 862 534,45 PLN
Dofinansowanie: 9 336 394,45 PLN

Jako jeden z Partnerów Wiodących przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9″, wspólnie z gminami Choczewo, Krokowa, Kosakowo oraz miastami Puck, Jastarnia i Hel realizują na swoim terenie fragment międzynarodowej trasy rowerowej R-10, która docelowo będzie wpisywać się w europejski system EuroVelo.


Partnerstwo Miast Słupska i Ustki

Tytuł: Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – odcinek R10 na terenie miasta Ustki i Słupska

Wartość projektu: 6 943 429,58 PLN
Dofinansowanie: 3 296 046,02 PLN

Miasto Słupski i Ustka jako partnerzy w przedsięwzięciu strategicznym „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9″, będą realizować na swoim terenie fragment międzynarodowej trasy rowerowej EuroVelo 10 (Ustka) i R-10 (Słupsk). Kluczowymi inwestycjami są budowa kładki pieszo-rowerowej w Ustce i wybudowania brakujących odcinków tras rowerowych w m.Słupsk Łączna długość nowych odcinków dróg rowerowych to 8,5 km. Powinny zakończyć się w grudniu 2020 roku.


Partnerstwo Gminy Ustka

Tytuł: Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka

Wartość projektu:19 702 024,60 PLN
Dofinansowanie: 9 100 000,00 PLN

Przedmiotem projektu jest budowa kompleksowo oznakowanej międzynarodowej trasy rowerowej R-10 wchodzącej w europejską sieć tras Euro Velo o długości 120,09 km, zagospodarowanie 3 miejsc postojowych oraz spójna promocja tworzonego produktu turystycznego. Poza Gminą Ustka w ramach projektu uczestniczą Gmina Główczyce, Gmina Miejska Łeba, Gmina Smołdzino, Gmina Słupsk, Gmina Wicko, Nadleśnictwo Damnica, Nadleśnictwo Lębork i Powiat Słupski.


Partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański

Tytuł projektu: „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 – Partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański”

Wartość projektu: 11 463 162,61 PLN
Dofinansowanie: 7 302 034,58 PLN

Jako jeden z Partnerów Wiodących przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9″, wspólnie z gminą Cedry Wielkie, Suchy Dąb oraz miastem Pruszcz Gdański realizują na swoim terenie fragmenty międzynarodowych tras rowerowych R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9, które docelowo będą wpisywać się w europejski system EuroVelo.