Dokumenty strategiczne STR

Analiza Finansowa STR

Analiza Finansowa poszczególnych odcinków planowanej Subregionalnej Trasy Rowerowej

Subregionalna Trasa Rowerowa I Koncepcja.pdf

Subregionalna Trasa Rowerowa - koncepcja rozwoju sieci tras rowerowych w centralnej strefie województwa pomorskiego

STR KONCEPCJA 2018 I mapa orientacyjna 200000.pdf

STR KONCEPCJA 2018 I Mapa orientacyjna planowanego przebiegu realizacji Subregionalnej Trasy Rowerowej (skala 1:200 000)

STR KONCEPCJA 2018 I Mapa_A3.pdf

Subregionalna Trasa Rowerowa - mapa przebiegów ujętych w Koncepcji 2018 (mapa_A3)