Dokumenty Strategiczne

Głównym celem Przedsięwzięcia „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdaoskiej" jest stworzenie sieci portów i przystani żeglarskich, mogących współtworzyd spójną i kompleksową ofertę turystyczną, dającą turyście wodnemu możliwośd przybicia do kei lub dłuższego przystanku w interwale kilkugodzinnym.
1 of 234
Pola użytkownika
false

Kontakt

Rafał Wasil - Kierownik Przedsięwzięcia Strategicznego
tel. 58 32 68 177


Dnuta Bartoszewicz
tel. 58 32 68 344


Przemysław Brozdowski
tel. 58 32 68 171

mail: zatoka@pomorskie.eu

Departament Infrastruktury
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 

Pliki do pobrania: