Dokumenty Strategiczne Pomorskie Szlaki Kajakowe

Celem sporządzenia opracowania jest określenie wytycznych (modelowych, typowych) do projektowania infrastruktury wodnej przedsięwzięcia „Pomorskie Szlaki Kajakowe" Opracowanie to pozwoli określić rozwiązania w zakresie sposobów zagospodarowania szlaków wodnych dla potrzeb turystyki kajakowej (stanice, przenoski, punkty etapowe, itp.) oraz przyjęcia standardów dla infrastruktury kajakowej, zwłaszcza dotyczących miejsc wyjmowania i wodowania sprzętu pływającego.
Pola użytkownika
false

Kontakt PSK

Rafał Wasil - Kierownik Przedsięwzięcia Strategicznego

Stanisława Borowska-Gala
Przemysław Brozdowski

Departament Infrastruktury
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 


tel. 58 32 68 177 - Rafał Wasil
tel. 58 32 68 171 - Przemysław Brozdowski

e-mail: kajaki@pomorskie.eu