Dokumenty Strategiczne Pomorskie Szlaki Kajakowe

Koncepcja zagospodarowania szlaków wodnych województwa pomorskie dla turystyki kajakowej -2015

Koncepcja zagospodarowania szlaków wodnych województwa pomorskie dla turystyki kajakowej

MODEL ZARZĄDZANIA MARKĄ I Pomorskie Szlaki Kajakowe

Pomorskie Szlaki Kajakowe - Model zarządzania marką

Strategia komunikacji marki I Pomorskie Szlaki Kajakowe

Strategia komunikacji marki I Pomorskie Szlaki Kajakowe

MAPA 5 TERENY ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO I Pomorskie Szlaki Kajakowe

TERENY ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO - Pomorskie Szlaki Kajakowe

MAPA 4 ZASOBY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO I Pomorskie Szlaki Kajakowe

ZASOBY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO - Pomorskie Szlaki Kajakowe

ANALIZA I WYTYCZNE ŚRODOWISKOWE zał. tekst i tabele I POMORSKIE SZLAKI KAJAKOWE

Analizy i wytyczne mają charakter opracowania diagnostyczno-prognostycznego, a ich za-kres merytoryczny został określony z uwzględnieniem celu oraz zakresu przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie...

Analiza Wykonalnosci I Pomorskie Szlaki Kajakowe

Celem Analizy Wykonalności dla Przedsięwzięcia „Kajakiem przez Pomorze” – zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej, jest wsparcie beneficjentów w...

Kontakt PSK

Rafał Wasil - Kierownik Przedsięwzięcia Strategicznego

Stanisława Borowska-Gala
Przemysław Brozdowski

Departament Infrastruktury
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 


tel. 58 32 68 177 - Rafał Wasil
tel. 58 32 68 171 - Przemysław Brozdowski

e-mail: kajaki@pomorskie.eu