Dokumenty Strategiczne Pomorskie Szlaki Kajakowe

PSK wytyczne dot. oznakowania drogowego

Szczegółowe wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z oznakowaniem drogowym w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Szlaki Kajakowe”

PSK wytyczne dot. oznakowania wodnego i tablic informacyjno – promocyjnych

Szczegółowe wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z oznakowaniem wodnym i znakami informacyjnymi w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Szlaki Kajakowe”

Analiza i wytyczne I Pomorskie Szlaki Kajakowe

ANALIZY I WYTYCZNE PSK 10 2016. Plik zawiera analizę jak i projekty techniczne.

Wytyczne Wodowanie I Pomorskie Szlaki Kajakowe

Celem sporządzenia opracowania jest określenie wytycznych (modelowych, typowych) do projektowania infrastruktury wodnej przedsięwzięcia „Pomorskie Szlaki Kajakowe" Opracowanie to pozwoli określić...

Utrzymanie infrastruktury I Pomorskie Szlaki Kajakowe.pdf

Pismo dotycząca sposoby utrzymania infrastruktury zrealizowanej w ramach Pomorskich Szlaków Kajakowych

Strategia promocji marki Kajakiem przez Pomorze I Pomorskie Szlaki Kajakowe

Strategia promocji marki Kajakiem przez Pomorze wyznacza kierunki promocji oraz przedstawia budowę kompleksowych działań promocyjnych, które maja na celu realizację świadomej promocji

Model zarządzania marką I Pomorskie Szlaki Kajakowe

Pomorskie Szlaki Kajakowe - Model zarządzania marką

System znakowania rzek 2018 I Pomorskie Szlaki Kajakowe

System znaków wodnych (informacyjnych, ostrzegawczych, kilometrażowych, kierunkowych) został zaprojektowany zgodnie z wytycznymi PTTK na podstawie "Instrukcja znakowania szlaków turystycznych"...

Strategia komunikacji marki I Pomorskie Szlaki Kajakowe

Strategia komunikacji marki I Pomorskie Szlaki Kajakowe

MAPA 5 TERENY ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO I Pomorskie Szlaki Kajakowe

TERENY ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO - Pomorskie Szlaki Kajakowe

MAPA 4 ZASOBY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO I Pomorskie Szlaki Kajakowe

ZASOBY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO - Pomorskie Szlaki Kajakowe

ANALIZA I WYTYCZNE ŚRODOWISKOWE zał. tekst i tabele I POMORSKIE SZLAKI KAJAKOWE

Analizy i wytyczne mają charakter opracowania diagnostyczno-prognostycznego, a ich za-kres merytoryczny został określony z uwzględnieniem celu oraz zakresu przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie...

Analiza Wykonalnosci I Pomorskie Szlaki Kajakowe

Celem Analizy Wykonalności dla Przedsięwzięcia „Kajakiem przez Pomorze” – zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej, jest wsparcie beneficjentów w...

Kontakt PSK

Rafał Wasil - Kierownik Przedsięwzięcia Strategicznego

Stanisława Borowska-Gala
Przemysław Brozdowski

Departament Infrastruktury
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 


tel. 58 32 68 177 - Rafał Wasil
tel. 58 32 68 171 - Przemysław Brozdowski

e-mail: kajaki@pomorskie.eu