Co to są Pomorskie Szlaki Kajakowe?

Pomorskie Szlaki Kajakowe to:

 • 34 szlaki kajakowe o łącznej długości 1 200 km  to tyle co z Gdańska do Amsterdamu
 • infrastruktura kajakowa na 15 rzekach  
 • ok 1 000 km oznakowanych szlaków kajakowych 
 • 230 planowanych zadań inwestycyjnych w tym: przenoski, przystanie kajakowe i pola biwakowe


Cele przedsięwzięcia: 

Budowa i modernizacja:

 1. pól biwakowych i stanic kajakowych oraz punktów etapowych 
 2. miejsca wodowania i wyjmowania kajaków 
 3. przenosek przy przeszkodach na szlakach kajakowych

  Ponadto :
 4. stworzenie kompleksowego oznakowania szlaków kajakowych oraz dojazdów do przystani
 5. kampania produktowa Pomorskich Szlaków Kajakowych


Projekt partnerski: 
88 beneficjentów - 20 partnerstw

Wartość projektu:    blisko 58 mln PLN
Termin realizacji:      2017-2022
Inspirator i koordynator: Samorząd Województwa Pomorskiego
Beneficjenci: samorządy lokalne ,  podmioty prywatne, stowarzyszenia, osoby fizyczne, nadleśnictwa 
Współpraca: Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych w Gdańsku, Szczecinku i Toruniu, Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Poznaniu i Szczecinie.