Aktualności z Subregionalnej Trasy Rowerowej

Subregionalna Trasa Rowerowa / Trasa nr 20 - mosty i wiadukty

Zinwentaryzowano wszystkie obiekty mostowe znajdujące się na planowanej trasie. To one będą z pewnością jedną z wiodących atrakcji na jej przebiegu

WYTYCZNE ROWEROWE Projektowanie i utrzymywanie turystycznych tras rowerowych w województwie pomorskim - przyjęte

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałą dokument „WYTYCZNE ROWEROWE Projektowanie i utrzymywanie turystycznych tras rowerowych w województwie pomorskim"

Budowa linii transportu rowerowego na odcinku Kościerzyna-Wielki Klincz w Gminie Kościerzyna

Dobiega ku końcowi postępowanie przetargowe na budowę trasy rowerowej w Gminie Kościerzyna, która ujęta jest w projekcie Subregionalna Trasa Rowerowa

MAPA SUBREGIONALNA TRASA ROWEROWA

Dobiega ku końcowi postępowanie przetargowe na budowę trasy rowerowej w Gminie Kościerzyna, która ujęta jest w projekcie Subregionalna Trasa Rowerowa

Analiza Finansowa Subregionalnej Trasy Rowerowej

Na zlecenie Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego została opracowana Analiza Finansowa Subregionalnej Trasy Rowerowej

Subregionalna Trasa Rowerowa –podpisanie Listu Intencyjnego

30. pomorskich samorządowców podpisało się pod Listem Intencyjnym dotyczącym wyrażenia woli współpracy na rzecz realizacji, promocji i utrzymania Subregionalnej Trasy Rowerowej. Podpis na nim złożył również wicemarszałek województwa pomorskiego Wiesław Byczkowski

Subregionalna Trasa Rowerowa - Koncepcja 2018

Zostały zakończone prace nad Koncepcją Rozwoju Tras Rowerowych w Centralnej Strefie Województwa Pomorskiego