Aktualności z projektu

Raport ewaluacyjny - inwestycje pilotażowe zrealizowane w ramach projektu "Biking South Baltic"

W ramach projektu „Biking South Baltic!" Województwo Zachodniopomorskie opracowało raport ewaluacyjny dotyczący atrakcyjności, bezpieczeństwa użytkowników oraz trwałości efektów inwestycji pilotażowych zrealizowanych w ramach projektu na trasie EuroVelo10

Oceń kierunki dalszego rozwoju trasy EuroVelo 10 (dawnej R-10) w Polsce

Zapraszamy do udziału w badaniach, mających na celu ocenę dotychczas zrealizowanych działań oraz wskazanie kierunków i priorytetów dalszego rozwoju nadmorskiej trasy rowerowej EuroVelo 10 (dawnej R-10) w województwach: zachodniopomorskim i pomorskim

Pilotażowa wiata rowerowa w Poddąbiu, gm. Ustka

W ramach projektu "Biking South Baltic!" Województwo Pomorskie przy współpracy z Gminą Ustka postawiło pilotażową wiatę rowerową

Liczniki rowerowe na budowanej trasie EuroVelo 10/13

W ramach projektu "Biking South Baltic!" Województwo Pomorskie zainstalowało 4 liczniki rowerowe

Zapytanie ofertowe w projekcie Biking South Baltic! / Interreg South Baltic

Województwo Pomorskie zaprasza do skladania ofert na wykonanie usługi polegającej na wsparciu serwisowym systemu bazodanowego i rozwoju bazy danych służącej do zbierania informacji dotyczących obiektów turystycznych znajdujących się w korytarzu trasy rowerowej EuroVelo 10

Rozeznanie cenowe na wykonanie usługi polegającej na wsparciu serwisowym systemu bazodanowego i rozwoju bazy danych służącej do zbierania informacji dotyczących obiektów turystycznych znajdujących się w korytarzu trasy rowerowej EuroVelo 10

Województwo Pomorskie zaprasza do składania ofert na rozeznanie cenowe, którego przedmiotem jest wykonanie usługi polegającej na wsparciu serwisowym systemu bazodanowego i rozwoju bazy danych służącej do zbierania informacji dotyczących obiektów turystycznych znajdujących się w korytarzu trasy rowerowej Euro Velo 10

Zaproszenie do składania ofert

Województwo Pomorskie zaprasza do skladania ofert na wykonanie, dostawa i montaż 4 szt. czujników do zliczania rowerzystów na trasie Velo Baltica (EuroVelo 10) wraz z system zliczania i prezentacji danych

Biking South Baltic - Badania rowerzystów zaproszenie do składania ofert

Województwo Pomorskie zaprasza do skladania ofert na wykonanie badań ankietowych wśród rowerzystów krajowych i zagranicznych na trasie EuroVelo 10.

Biking South Baltic: Wypełnij ankietę dot.turystyki rowerowej na trasie EuroVelo 10

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dot. badań turystów rowerowych na trasie EuroVelo 10

Zakończono postępowanie dot. wykonania usługi przygotowania Bazy Danych w ramach projektu Biking South Baltic

Departament Turystyki informuje, że zostało rozstrzygnięte postępowanie polegające na wykonaniu usługi na przygotowanie bazy danych służącej do zbierania danych dotyczących obiektów turystycznych znajdujących się w korytarzu trasy rowerowej EuroVelo 10 Szwecja-Dania-Niemcy-Polska wraz z monitoringiem poprawności jej funkcjonowania i przeniesieniu autorskich praw majątkowych

Biking South Baltic!

Departament Turystyki informuje, że zostało rozstrzygnięte postępowanie polegające na wykonaniu usługi na przygotowanie bazy danych służącej do zbierania danych dotyczących obiektów turystycznych znajdujących się w korytarzu trasy rowerowej EuroVelo 10 Szwecja-Dania-Niemcy-Polska wraz z monitoringiem poprawności jej funkcjonowania i przeniesieniu autorskich praw majątkowych

LOGO BSB!

Kontakt BSB!

Partner wiodący:
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
Koordynator: Łukasz Magrian
Wały Jagiellońskie 2a, 80-887 Gdańsk
Tel: +48 587 32 70 42
Email: m.frankowska@prot.gda.pl 

Partner:
Województwo Pomorskie:
Koordynator: Piotr Książek
Tel: +48 583 26 83 27 
Email: p.ksiazek@pomorskie.eu 

Termin: 2017 - 2019
Łączna wartość: 988 036,69 Euro.