Wydawca treści

Konsultacje społeczne dot. rozwoju turystyki wodnej w województwie pomorskim do 2030

Województwo Pomorskie przystąpiło do prac nad dokumentem pn.: „Diagnoza stanu i koncepcja rozwoju turystyki wodnej w województwie pomorskim 2030"

Marszałek województwa pomorskiego z wizytą na rozbudowanej przystani żeglarskiej w Wiślince

Dokonano symbolicznego otwarcia rozbudowanej przystani żeglarskiej w Wiślince, która jest pierwszym zamierzeniem inwestycyjnym zrealizowanym w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej"

REWA-przedłużenie pomostu i budowa bosmanatu

W Rewie postępują prace przy budowie bosmanatu, który ma być gotowy we wrześniu br.

Jastarnia – rozbudowa przystani jachtowej

Zakończyły się roboty budowlane przy rozbudowie przystani jachtowej w Jastarni, wykonane w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej"

Wiślinka – otwarcie sezonu żeglarskiego w stanicy wodnej

W dniu 12 maja, w ramach Dni Otwartych Funduszy Unijnych, nastąpiło oficjalne otwarcie rozbudowanej stanicy wodnej w Wiślince

Malbork - podpisano kolejną umowę

W dniu 26 lutego br. została podpisana kolejna umowa o dofinansowanie projektu przedsięwzięcia strategicznego „Rozbudowa oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej", dotycząca rozbudowy przystani żeglarskiej w Parku Miejskim w Malborku o 24 miejsca cumownicze

Puck rozwija swój port

Mieczysław Struk oraz Burmistrz Miasta Puck Hanna Pruchniewska podpisali umowę o dofinansowanie projektu pt. „ Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich" – ETAP I

Konsultacje potrzeb w zakresie aktualizacji analizy wykonalności dla przedsięwzięcia strategicznego „Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”.

Przystąpienie do prac związanych z aktualizacją analizy wykonalności przedsięwzięcia strategicznego jest wynikiem dużego zainteresowania samorządowców i innych podmiotów rozwojem infrastruktury żeglarskiej i poprawą warunków żeglugi dla żeglarzy, turystów i wodniaków na akwenach delty Wisły i Zatoki Gdańskiej.

!Pomorskie - ponad 216 milionów złotych na pomorskie szlaki rowerowe, kajakowe i żeglarskie

Nowe trasy rowerowe, infrastruktura szlaków kajakowych, budowa i rozbudowa portów, przystani żeglarskich oraz pomostów cumowniczych – to wszystko powstanie dzięki projektom, które decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego otrzymały dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Konferencja dot. przedsięwzięcia strategicznego „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”

Przedstawiono finalizację przez zlecony przez Województwo Pomorskie dla przedsięwzięcia strat5egicznego „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej"

Uwagi do „Koncepcji programowo – przestrzennej w obszarze Delty Wisły, części Zalewu Wiślanego oraz wybrzeża Zatoki Gdańskiej”

Zestawienie uwag do projektu „Koncepcji programowo – przestrzennej w obszarze Delty Wisły, części Zalewu Wiślanego oraz wybrzeża Zatoki Gdańskiej"

Konsultacje społeczne dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia strategicznego Pętla Żuławska i Zatoka Gdańska

W ramach prowadzonych konsultacji społecznych dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia strategicznego „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej" odbyły się trzy konferencje konsultacyjne.


Koncepcja programowo – przestrzenna w obszarze Delty Wisły, części Zalewu Wiślanego oraz wybrzeża Zatoki Gdańskiej.

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia przygotowana jest „Analiza wykonalności przedsięwzięcia „Rozwój oferty turystyki wodnej na obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej" . Ma ona na celu dokonanie oceny wykonalności przewidzianych do realizacji inwestycji, służyć jako materiał wyjściowy do opracowania projektów technicznych i studium wykonalności dla poszczególnych inwestycji oraz stanowić podstawę do zawarcia porozumień z przyszłymi partnerami .

Rusza przedsięwzięcie Pętla Żuławska i Zatoka Gdańska

O rozwoju oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej dyskutowali uczestnicy konferencji, która odbyła się 15 maja w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku.