Aktualności Pętla Żuławska i Zatoka Gdańska

Ponad 21 mln zł unijnego dofinansowania na wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego w pomorskim

Zarząd Województwa Pomorskiego 9 lipca 2020 roku uchwałą nr 588/162/20 rozstrzygnął trzeci konkurs dla Działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego. Całkowita wartość przyznanego dofinansowania unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 to ponad 21 mln zł

Uprawianie turystyki wodnej w okresie stanu epidemii Covid-19

W związku z ograniczeniami obostrzeń związanymi z utrzymującym się stanem epidemii Covid-19 od 20 kwietnia 2020 roku na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej nie obowiązuje już zakaz przemieszczania się osób. Z kolei od 4 maja br. wodniacy mogę już skorzystać z usług portów i przystani zarówno żeglarskich jak i kajakowych

Bosmanat i pomosty cumownicze w Rewie

W Rewie zakończone zostały prace przy budowie bosmanatu, który wraz z przedłużeniem pomostu cumowniczego poprawią warunki do uprawiania sportów wodnych na Zatoce Puckiej

Nowe inwestycje w turystykę wodną w ramach przedsięwzięcia Pętla Żuławska i Zatoka Gdańska

W dniach 27 listopada oraz 6 grudnia marszałkowie Mieczysław Struk oraz Wiesław Byczkowski podpisali umowy z włodarzami pomorskich gmin i przedstawicielami klubów żeglarskich, na mocy których projekty wchodzące w skład przedsięwzięcia „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej" otrzymały dofinansowanie ze środków unijnych RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Konsultacje społeczne dot. rozwoju turystyki wodnej w województwie pomorskim do 2030

Województwo Pomorskie przystąpiło do prac nad dokumentem pn.: „Diagnoza stanu i koncepcja rozwoju turystyki wodnej w województwie pomorskim 2030"

Marszałek województwa pomorskiego z wizytą na rozbudowanej przystani żeglarskiej w Wiślince

Dokonano symbolicznego otwarcia rozbudowanej przystani żeglarskiej w Wiślince, która jest pierwszym zamierzeniem inwestycyjnym zrealizowanym w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej"

REWA-przedłużenie pomostu i budowa bosmanatu

W Rewie postępują prace przy budowie bosmanatu, który ma być gotowy we wrześniu br.

Jastarnia – rozbudowa przystani jachtowej

Zakończyły się roboty budowlane przy rozbudowie przystani jachtowej w Jastarni, wykonane w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej"

Wiślinka – otwarcie sezonu żeglarskiego w stanicy wodnej

W dniu 12 maja, w ramach Dni Otwartych Funduszy Unijnych, nastąpiło oficjalne otwarcie rozbudowanej stanicy wodnej w Wiślince

Malbork - podpisano kolejną umowę

W dniu 26 lutego br. została podpisana kolejna umowa o dofinansowanie projektu przedsięwzięcia strategicznego „Rozbudowa oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej", dotycząca rozbudowy przystani żeglarskiej w Parku Miejskim w Malborku o 24 miejsca cumownicze

Kontakt

Rafał Wasil - Kierownik Przedsięwzięcia Strategicznego
tel. 58 32 68 177


Stanisława Borowska-Gala
tel. 58 32 68 348


Przemysław Brozdowski
tel. 58 32 68 348

mail: zatoka@pomorskie.eu

Departament Infrastruktury
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 

Pliki do pobrania: