Aktualności

Zgłoś kandydata do Nagród Marszałka Województwa Pomorskiego za zasługi dla rozwoju turystyki za 2020 rok.

Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego za zasługi dla rozwoju turystyki, przyznawana jest w celu promowania oraz wspierania najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw przyczyniających się do podnoszenia atrakcyjności turystycznej regionu oraz rozwoju pomorskiej gospodarki turystycznej.

 

Nagroda przyznawana jest w sześciu kategoriach:

  1. Wydarzenie roku
  2. Innowacja w turystyce
  3. Oferta turystyczna
  4. Osobowość roku
  5. Inwestycja w turystyce
  6. Kategoria specjalna „Kreatywna zmiana"

 

Szczególnym wyróżnieniem jest Nagroda Główna „Gryfa Pomorskiego", przyznawana za całokształt działalności osobom, których pasja i zaangażowanie przekłada się na osiągnięcia stanowiące znaczący wkład na rzecz budowania marki turystycznej województwa pomorskiego.

 

Nowością w tym roku jest kategoria specjalna (dotycząca osób fizycznych oraz instytucji)  „Kreatywna zmiana"- zmiana wynikająca z sytuacji pandemicznej, która zwiększyła i umożliwiła dostęp dla turystów pomimo obowiązujących obostrzeń. Zmiana sposobu pracy, prezentacji, dostosowanie działań do sytuacji w kraju przyczyniające się do zwiększenia dostępności turystycznej.


Kryteria oceny kategorii specjalnej:

- Dostosowanie działań do sytuacji w kraju (zmiana sposobu pracy, prezentacji itp.) 0-4 pkt

- Zwiększenie dostępności dla turystów pomimo obostrzeń  0-4 pkt

 

Kandydatury do nagród  można zgłaszać pisemnie lub drogą elektroniczną na formularzu wniosku 
(do pobrania poniżej), w terminie od 1 lipca do 15 sierpnia 2021 r. (decyduje data wpływu wniosku do UMWP), z dopiskiem (w tytule maila lub na kopercie) „Nagroda Marszałka WP za zasługi dla rozwoju turystyki".

 

Pisemne składanie wniosków na adres:

Departament Turystyki
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

lub osobiście w siedzibie Departamentu Turystyki przy ul. Augustyńskiego 2, pok. 33.

ZALECANE SKŁADANIE WNIOSKÓW DROGĄ ELEKTRONICZĄ!

Elektroniczne złożenie wniosku na adres:

dt@pomorskie.eusdt@pomorskie.eu

 

Jeden Wnioskodawca może złożyć łącznie maksymalnie trzy wnioski, przy czym jedna kandydatura może zostać zgłoszona tylko do jednej kategorii.

Do wniosku należy dołączyć załącznik nr 1 do Regulaminu dostępny poniżej.

W związku z zmianami, prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem przyznawania nagród.

Ewentualne pytania dotyczące procedury zgłaszania kandydatów do nagrody prosimy kierować na adres e-mail: sdt@pomorskie.eu

Wyniki ogłoszone zostaną podczas Regionalnych Obchodów Światowego Dnia Turystyki 1 października 2021 w Europejskim Centrum Solidarności.

 

1. Regulamin przyznawania Nagrody Marszałka

2. Zał. Nr 1 do Regulaminu_Oświadczenie

3. Zał. Nr 2 do Regulaminu_Wniosek

4. Zał. Nr 4 do regulaminu_Kryteria

 

view szablon artykułu

Najczęściej czytane

Pomorskie Trasy Rowerowe

Nadmorska trasa R10 (EuroVelo10), R13 Szlak Żelaznej Kutryny (EuroVelo13), R9 (EuroVelo 9) i Wiślana Trasa Rowerowa (WTR)

Kontakt PTR

Nadmorska trasa R10 (EuroVelo10), R13 Szlak Żelaznej Kutryny (EuroVelo13), R9 (EuroVelo 9) i Wiślana Trasa Rowerowa (WTR)