Aktualności

Rusza budowa EuroVelo 9 w Cedrach Wielkich

Cedry Wielkie rozpoczęły budowę międzynarodowej trasy EuroVelo 9 , Wiślanej Trasy Rowerowej na wale rzeki Wisły

Nowe inwestycje na Rzece Zbrzycy – Gmina Brusy

Gmina Brusy w miejscowości Skoszewo, Kaszuba, Rolbik, Parzyn oraz Rolbik - Młyn wykonała m.in. nowe przystanie, pomosty oraz parkingi

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert pod nazwą: „Rozwój turystyki i krajoznawstwa w województwie pomorskim w roku 2019"

Konkurs skierowany do organizacji pożytku publicznego, których działalność statutowa obejmuje dziedzinę, której dotyczy konkurs(turystykę i krajoznawstwo).

Likwidacja Transgranicznego Szlaku Rowerowego R64

Zarząd Oddziału PTTK Ziemia Elbląska, podjął jednogłośną Uchwałę o likwidacji Transgranicznego Szlaku Rowerowego R64

Nowe przystanie kajakowe w gminie Brusy

„Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Brdy i Zbrzycy" – Gmina Brusy w miejscowości Męcikał oraz Czernica wykonała przystanie kajakowe służące turystyce wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu

Subregionalna Trasa Rowerowa - Koncepcja 2018

Zostały zakończone prace nad Koncepcją Rozwoju Tras Rowerowych w Centralnej Strefie Województwa Pomorskiego

Radunia - pozytywne zmiany dla kajakarzy w gminie Żukowo

W ramach projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni" w Rutkach, Żukowie oraz w Lniskach powstała nowa infrastruktura kajakowa wraz z oznakowaniem drogowym i wodnym.

Udrożniono przepływ dla kajakarzy na Raduni pod mostem w Ręboszewie

Dla poprawienia komfortu przemierzania kolejnych kilometrów szlaku wodnego z wiosłem w ręku dokonano konserwacji i rewitalizacji dna jeziora w okolicy mostu w Ręboszewie.

Odszedł Wojciech Charkin. Przewodnik turystyczny i pilot wycieczek, miał 71 lat

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 8 stycznia 2019 r. zmarł Wojciech Charkin, były członek Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej dla Przewodników Miejskich, Terenowych i Pilotów Wycieczek.

Budowa infrastruktury żeglarskiej, kajakowej i rekreacyjnej w miejscowości Gowidlino, gmina Sierakowice

W spokojnej części szlaku rzeki Słupi, Gmina Sierakowice w ramach projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlak Górnej Słupi" w miejscowości Gowidlino wybudowała przystań żeglarsko – kajakową.

Najczęściej czytane