Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek pożegnali Andrzej Młota.

Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek pożegnali Andrzej Młota.

2 czerwca 2023 r. pożegnaliśmy Andrzeja Młota wieloletniego przewodnika i pilota, który do końca pokazywał dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe województwa pomorskiego i nie tylko.

Pan Andrzej Młot przybył do Gdańska, aby uczyć się prawa na Uniwersytecie Gdańskim, które ukończył wraz z aplikacją sędziowską. Następnie oddał się turystyce i krajoznawstwu. Został pilotem wycieczek oraz przewodnikiem Nizinnym i Sudeckim. Wraz ze zdobywaniem wiedzy zdobywał nowe uprawnienia – przewodnik miejski po Gdańsku, Gdyni i Sopocie, przewodnik terenowy po województwie gdańskim i obecnym Pomorskim.

Został wykładowcą na kursach przewodnickich i pilotarskich oraz był członkiem Komisji  Egzaminacyjnych na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.

Jego działalność wykraczała poza teren Polski. Był promotorem kultury i turystyki do takich  krajów jak Litwa, Łotwa czy Ukraina, do których bardzo często pilotował polskich turystów, a gości z tych krajów oprowadzał po Trójmieście i po Pomorzu, w tym  także misje dyplomatyczne.

Działając w  Kole Przewodników PTTK im. Franciszka Mamuszki w Gdańsku uczestniczył w wielu ogólnopolskich i regionalnych konferencjach  przewodnickich oraz licznych spotkaniach branży turystycznej, współorganizował sejmiki przewodnickie na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

ŚP Andrzej Młot za swoja działalność został uhonorowany m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego, Brązową oraz Srebrną Honorową Odznaką PTTK.

Do ostatnich chwil prezentował turystom uroki Trójmiasta, jak i innych części naszego regionu.

Odszedł w wieku 77 lat, pozostawiając po sobie ogromny dorobek przewodnicki, a przede wszystkim wspomnienia jako człowieka o wielkim sercu, empatii i poczuciu humoru.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Turystyki pod numerem 58 326 83 50
lub adresem e-mail dt@pomorskie.eu

Adres siedziby

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Turystyki
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk