PĘTLA ŻUŁAWSKA I ZATOKA GDAŃSKA
Przebudowa mostu podnoszonego w Żelichowie

Przebudowa mostu podnoszonego w Żelichowie

Trwają prace budowlane w zakresie przebudowy mostu drogowego w miejscowości Żelichowo na rzece Tudze  na most podnoszony, który jest kluczowy do żeglugi wodnej oraz dla trasy EuroVelo10/13 do Nowego Dworu Gdańskiego

Będzie to pierwszy tego typu obiekt na Żuławach.  Zakres inwestycji obejmuje:

  • przebudowę istniejącego mostu z wykonaniem funkcji zwodzenia przęsła środkowego, poprzez jego uniesienie o min 4,0m w stosunku do istniejącego stanu
  • zasilenie mostu w energię elektryczną na potrzeby zwodzenia obiektu,
  • oświetlenie pomostów, zapór drogowych i sygnalizatorów,
  • zabezpieczenie antykorozyjne istniejących podpór i stalowej konstrukcji nośnej,
  • budowę dwóch pomostów cumowniczych i  ciągu pieszego o szer. 2,0m,
  • wykonanie odalbowania podpór z zapewnieniem żeglownego światła poziomego min 15,0m,
  • oznakowanie nawigacyjne i drogowe
  • zagospodarowanie terenu.

Nowy most zwodzony Żelichowo rzeka Tuga, lokalizacja

Nowy most zwodzony Żelichowo rzeka Tuga, obecna budowa

Przebudowany most umożliwi podniesienie konstrukcji o 4m, co w efekcie da prześwit pod przęsłem dla jednostek pływających do 7 m przy średnim stanie wody.  Most jest też kluczowym obiektem dla międzynarodowej trasy rowerowe EuroVelo 10/13, która w kierunku Nowego Dworu Gdańskiego prowadzi po koronie wału przeciwpowodziowego rzeki Tuga.

Nowy most zwodzony Żelichowo rzeka Tuga

Nowy most zwodzony, Żelichowo, rzeka Tuga, wizualizacja z przebiegiem trasy EuroVelo 10/13

Koszt realizacji inwestycji to blisko 3,5 mln zł, z czego 85% stanowi dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „Pętla Żuławska – Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną”.

Przewidywany termin zakończenia ww. zadania to 30 listopada 2022 r.

Logotypy - Fundusze Europejskie, RP, UMWP, UE 2

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Turystyki pod numerem 58 326 83 50
lub adresem e-mail dt@pomorskie.eu

Adres siedziby

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Turystyki
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk