Czy Twoja miejscowość traktuje ruch rowerowy wystarczająco poważnie?

Czy Twoja miejscowość traktuje ruch rowerowy wystarczająco poważnie?

28 września startuje druga edycja Badania Klimatu Rowerowego. Już teraz miasta i gminy mogą zgłaszać się do udziału w badaniach.

Badania próbują znaleźć odpowiedzi na te pytania, stwarzając wielowymiarowy obraz sytuacji osób korzystających z rowerów w poszczególnych miastach i gminach Polski. Umożliwia to wsparcie argumentów na rzecz poprawy warunków jazdy rowerem i jakości przestrzeni publicznych.

Badanie Klimatu Rowerowego

w 2020 roku w Badaniu wzięło udział 90 samorządów. Zaowocowało to liczbą blisko 10 tysięcy respondentów (mieszkańców), którzy przekazali merytoryczną opinię o warunkach korzystania z roweru w poszczególnych miastach i gminach.
Po dwóch latach startuje kolejna edycja Badania Klimatu Rowerowego. Przeprowadzanie ich regularnie, zgodnie z metodologią w cyklu dwuletnim, pozwala na zorientowanie się, czy pomiary sugerują występowanie tendencji – trendu.
Organizator, Polska Unia Mobilności Aktywnej uruchomiła nabór miast i gmin do udziału w Badaniach Klimatu Rowerowego 2022. Zachęcamy i zapraszamy do zgłoszenia Państwa miasta lub gminy do udziału w badaniach. Miejscowość może zgłaszać urząd miasta lub gminy.

Zasady Badania Klimatu Rowerowego 2022 są proste:

  • PUMA przygotowuje i przeprowadzenia badania,
  • udział miejscowości w badaniach jest bezpłatny,
  • w badaniach może wziąć udział każdy mieszkaniec,
  • minimalny metodologiczny próg opublikowania wyników badania dla miejscowości wynosi od 50 do 200+ respondentów (w zależności od liczby mieszkańców),
  • narzędziem badawczym jest ankieta on-line.

Czego oczekujemy od miast i gmin biorących udział w badaniach?

  • wsparcia ze strony samorządów lokalnych w dotarciu do ankietowanych – dystrybucji informacji, że w Waszej miejscowości przeprowadzane są Badania Klimatu Rowerowego.

Miejscowości można zgłaszać do 26 września 2022 r.

Planowany termin przeprowadzenia badań to październik – grudzień br.

Więcej informacji na: https://rowerowyklimat.pl/

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Turystyki pod numerem 58 326 83 50
lub adresem e-mail dt@pomorskie.eu

Adres siedziby

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Turystyki
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk