Baltic Sea Cycle Route prace nad nowym projektem wspierającym rozwój trasy EuroVelo 10

Baltic Sea Cycle Route prace nad nowym projektem wspierającym rozwój trasy EuroVelo 10

W dniach 9-10 czerwca odbyło się kolejne z zaplanowanych spotkań przygotowawczych do złożenia wniosku aplikacyjnego projektu Baltic Sea Cycle Route

Wspólnie z partnerami projektu Baltic Sea Cycle Route Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, jako Lider, przygotowuje pełny wniosek aplikacyjnym do programu Interreg South Baltic 2021-2027. Działania przygotowawcze realizowane są w formule seedmoney. Spotkanie odbyło się w formule hybrydowej.

Jednym z głównych celów przyszłego projektu jest wsparcie rozwoju trasy EuroVelo10, współpraca z małymi i średnimi przedsiębiorcami, zacieśnienie współpracy z Europejską Federacją Cyklistów oraz z przewoźnikami promowymi w obszarze morza bałtyckiego.

Baltic Sea Cycle Route meeting

Końcowym elementem spotkania była prezentacja połączenia trasy EuroVelo10/13 z EuroVelo9/WTR w Mikoszewie i Gdańsk Świbnie.

Zobaczy zrealizowany projekt Biking South Baltic

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Turystyki pod numerem 58 326 83 50
lub adresem e-mail dt@pomorskie.eu

Adres siedziby

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Turystyki
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk